• Nu är det fem byggherrar som utvecklar Övre Vasastaden, Botrygg, HSB, JM, Kärnhem och Stångåstaden. Foto: Tommy Pettersson
  • Byggkranar mer än något annat är mått på tillväxt. Foto: Tommy Pettersson
  • Fotbollsarenan är klar och snart är skolan på plats också. Nu väntar vi på att Innebandyarenan ska byggas. Foto: Tommy Pettersson
  • Botrygg har ort och säte i Linköping men bygger mycket i Norrköping. Foto: Tommy Pettersson

Tillväxt i Linköping

En stad består av parker, gator och hus. Det kan tyckas vara en trivial beskrivning av en stad men det är också beståndsdelar i invånarnas uppfattning av livskvalitet och dessa beståndsdelar styr även tänkande i stort och smått.

Livet i staden, oavsett om man bor i centrum eller periferin, präglas av den möjlighet man har till ett bra boende, en fungerande service och infrastruktur samt tillgång till kulturella aktiviteter. Byggandet blir med andra ord en av de viktigaste faktorerna för ett välbefinnande hos invånarna i staden.

Linköping inget undantag

Varje tid har sin speciella arkitektur och stil. När järnvägen kom till byn för drygt 150 år sedan var det stationsbyggnaden som stod i centrum för framåtanda och modernitet. Det byggdes pampigt och stort kring de ”boulevarder” som växte fram. Byggherrar och arkitekter satte sin stämpel och byggde sina landmärken vilket gav Linköping sin gestaltning på 1800-talet. Ända fram till rekordårens utbyggnad av industrier och förorter  har den innersta stadskärnan som strålar ut från centralstationen  varit  bestämmande för vilken stad Linköping är. Det nödvändiga miljonbyggnadsprogrammet på 1960-talet satte sin prägel på bostadsstandard och rumslig uppfattning.

Den lilla sömniga småstaden Linköping vaknade till lite grann men förmådde inte riktigt att ta språnget till att bli en storstad.

Nytt kliv i historien

Nu är det dags igen för den lilla storstaden Linköping att ta ett nytt kliv på sin väg mot en betydligt större stad. Den politiska ambition är att man vill växa från dagens dryga 150 000 invånare till en befolkning på 200 000 människor i närtid. Då behövs det nybyggnation av bostäder, en ny järnvägsstation under jord och byggherrar som svarar upp mot ambitionerna. Det behövs förtätning och utbyggnad i tätorterna runt omkring Linköping.

Långsiktig tänkare

Botrygg AB och dess ordförande och grundare, Michael Cocozza, är en av de lokala familjeägda byggherrar i Linköping som med stort engagemang deltar i racet mot en stad med livskvalitet och stilfull gestaltning.

Frågan är om herr Cocozza tänkte i de banorna under hans pionjärtid på 1980-talet när han tog över och förvaltade fastighetsbolaget Duvkullen. Hur som helst det var i alla fall starten på ett fortfarande pågående samhällsbygge. En sak är säker: han förenar alltid en långsiktighet med blixtsnabba kalkyler och en analytisk förmåga som imponerar. Det är inte för inte som han utsågs till expert och dessutom lämnade ett särskilt yttrande till bostadsminister Mehmet Kaplans aktuella utredning ”Plats för fler som bygger mer”.

Mångfald och mångsidighet

Michael Cocozza har inte alltid varit en uppskattad expert i det offentliga livet.  Han är en av Linköpings mest kända doldisar och åsikterna om hans värv har gått isär från början men nu är det få som med fakta kan bestrida att hans byggande i Linköping har betytt mycket för stadens utveckling. En av höjdpunkterna var när han uppe på taket av Tornet, tillsammans med fem andra stora byggherrar offentliggjorde planerna på att omvandla det gamla industriområdet i Övre Vasastaden till ett modernt bostadsområde i väntan på järnvägen. Övre Vasastaden-projektet föddes redan 2001 och växer nu i takt med att tågtunneln ska grävas fram. Snacka om långsiktighet.

Politiskt aktiv

Cocozza vurmar för mångfald och kultur, främst gestaltande och scenisk konst, vilket avspeglas både i och utanför hans byggnader. Men det präglar även hans byggande inom stadsbildningsområdet och inom politikens område. Botrygg har alltid tagit ett erkänt stort socialt ansvar i sin bostadsbyggande när andra sviktar. Man har varit förnyare av både upplåtelseformer, se den nya formen kooperativa hyresrätten, och rumslig gestaltning av byggnader och kvartersbildningar. Botrygg har byggt både rum för offentligt finansierad verksamhet såväl som privata bostadsrätter.

Liberal har Michael Cocozza varit sedan länge men han har alltid varit uppfriskande pragmatisk.

Mannen bakom bygget:

Michael har tillsammans med Catharina fyra barn;

Adam, Josephine, Rebecca och Simon.

Började med fastighetsbolaget Duvkullen 1981.

Är liberal ända in i själen.

Har ett omvittnat, ofantligt stort kultur- och sportsligt intresse.

Går alltid sin egen väg.

Bolagen:

Närmar sig en omsättning på 300 miljoner kronor i fastighetsbolaget och över en miljard i byggbolaget.

Har drygt 350 anställda varav de flesta i Linköping.

Man har drygt 2 600 lägenheter i Sverige, flest i Linköping.

Botrygg AB bygger i Linköping, Norrköping, Stockholm, Göteborg, Örebro, Uppsala och Malmö.