Tio miljoner till skolan

Linköpings kommun får 3 220 000 kronor av de dryga tio miljonerna som Kulturrådet nu delar ut. Många skolor i Linköping vill satsa på bild, medier och film men även författarbesök och workshops fortsätter vara viktiga insatser i kommunen.

Kulturrådet har fördelat cirka 180 miljoner kronor till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skolaresurserna är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Valdemarsvik får 175 000

Tolv kommuner och fyra fristående skolor i Östergötland har sökt och fått Skapande skola-medel för läsåret 2014 - 2015. Totalt beviljar Kulturrådet 9,9 miljoner kronor till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs nio. Över 42 000 elever beräknas delta i kulturinsatserna. Valdemarsviks kommun får 175 000 kronor för en långsiktig satsning på film. Eleverna får också träffa andra professionella konstnärer som berättar om sina yrken. Finspångs kommun får 440 000 kronor. Man kommer vidareutveckla ett samarbetsprojekt mellan kommunens två högstadieskolor med skådespeleri, dans, rytmik, musicerande och skapande i bild, text och form. Elever i årskurs 3-6 kommer att arbeta med en keramiker.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande,säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.