• Stödpengarna behövs för fortsatt utveckling. Foto: Tommy Pettersson

Tio miljoner till solceller

Nu pytsar man in ytterligare drygt tio miljoner kronor till solceller i länet vilket verkligen behövs för en fortsatt stimulans för alternativa energikällor till de fossila produktionsslagen.

Förordningen om stöd för installation av solceller har funnits sedan 2009 och gäller till och med utgången av 2016.

Under perioden 2009 - 2016 har 695 miljoner kronor fördelats för hela landet och Östergötlands län har fått cirka 55 miljoner.

Räcker inte till

Östergötland får alltså drygt 10 miljoner kronor till stöd för installation av solceller i år. Det är Länsstyrelsen Östergötland som beslutar om stödet vilket kommer från Energimyndigheten. Idag finns cirka 400 inkomna ansökningar om stöd hos Länsstyrelsen.

För närvarande finns det cirka 400 ansökningar som har sökt stöd för cirka 60 miljoner kronor på Länsstyrelsen Östergötland och intresset ökar ständigt. Myndigheten fattar beslut om kompletta ansökningar i tur och ordning.

Årets anslag kommer inte att räcka till att besluta om samtliga ansökningar i år. Det statliga stödet omfattar system med solceller för att producera el från solstrålning.

Från och med 2015 kan företag få stöd med upp till 30 procent av kostnaden, medan privatpersoner kan få stöd med upp till 20 procent.