• Christian Gustavsson lade fram tio punkter för att lösa flyktingkrisen. Foto: Jerry Prütz

Tio punkter som ska lösa bostadskrisen

Under förra veckan presenterade det moderata kommunalrådet Christian Gustavsson tio åtgärder som ska lösa den akuta bostadsbrist som råder bland de nyanlända flyktingar som kommer och kommit till Linköping de senaste två åren.

Att Linköping stor inför stora utmaningar i och med de senaste årens flyktingkris råder det inga tvivel om. Linköpings kommun ska mellan åren 2015 till 2017 ta emot 2 423 flyktingar och för 2016 återstår det att ta emot strax över 200 personer. Under 2018 är siffran 360 stycken personer.

250 000 flyktingar

– Vi har i Sverige mellan 2014 och 2015 tagit emot i runda tal en kvarts miljon flyktingar. Det är bra så men nu börjar fler och fler kommuner signalera att de inte mäktar med att ta emot flera och att det saknas bostäder, öppnar Christian Gustavsson och fortsätter:

– I Linköping har vi bostadsbrist och kommunen betalar överpriser för de bostäder som de asylsökande bor i. Det får oönskade effekter i form av att man då tränger ut ordinarie hyresgäster från bostadsmarknaden vilket inte är helt bra och skapar motsättningar, understryker han vidare.

Tio punkter löser krisen

I det framlagda förslaget finns nu tio punkter för hur man ska kunna lösa de framtida utmaningarna som väntar Linköping.

– Kommunen behöver göra en samlad bedömning av hur många kommunplacerade asylsökande som det är realistisk att ta emot och vilka effekter det kommer att få. Sedan måste man ta hjälp av fastighetsägare och byggherrar vid upphandlingar för att få en fungerade konkurrens och sedan använda deras kompetens så att man kan bygga så permanenta lösningar som möjligt. Man bör även skapa förutsättning så att man stimulerar flyttkedjor inom Stångåstanden.

Flyttkarusell

– Man bör även pausa deras olika renoveringar där man höjer standarden. Att underlätta vid byggandet av, så kallade, Attefallshus som man sedan kan hyra ut som bostad, menar Christian Gustavsson och menar även att man bör bygga långsiktigt, blandat och billigt. Vallastaden är ett bra exempel, man bör göra det lättare att använda och bygga om både byggnader och vindar som bostäder, menar kommunalrådet som avslutar med att man bör ge myndigheter i uppdrag att underlätta byggande av bostäder och sedan ska man kräva av regeringen att det håller vad de lovat när det kommer till förenklingar och lättnader och sedan bör man, ännu en tid, behålla de asylboenden som finns för att, på så sätt, lätta på trycket för kommunerna.