• Ingen anmärkning för Skäggetorpsskolan. Foto: Fanny Miles

Toppbetyg för tre skolor

Skolinspektionen granskade Linköpings skolor och fann ett flertal brister på flera av kommunens skolor. Dock sticker tre skolor ut som inte fick en enda anmärkning vid Skolinspektionens senaste inspektion.

Att Skolinspektionen haft anmärkningar att göra, mot bland annat, Birgittaskolan är väl känt i spalterna men där har ett arbete inletts med att rätta till vad som inte står rätt till. Inspektionen har även haft synpunkter på andra skolor och då kanske främst vad gäller elevhälsan. Jacob Björneke, ordförande i säger barn- och ungdomsnämndens och socialdemokrat menar att Skolinspektionen aldrig ger beröm utan det bästa omdömet man kan få är att inte bli omnämnd alls. Han ler själv lite åt sin formulering och ta sedan till orda.

Målmedvetet arbete

– Få skolor klarar sig helt utan anmärkningar i Skolinspektionen granskningar. Det här visar att det målmedvetna arbete som görs i Skäggetorpsskolan, Rosendalsskolan och Linghemsskolan är framgångsrikt. Just Linghemsskolan fick flera anmärkningar vid förra inspektionstillfället men man har nu arbetat målmedvetet och kommit tillrätta med de problem som fanns tidigare vilket är väldigt roligt. Skolinspektionen är en statlig myndighet som har i uppgift att granska Sveriges skolor. Under 2016 granskades Linköpings skolor.