• Elias Aguirre pekar ut var och hur Övre Vasastaden ska kunna byggas ihop med Tornby. Foto: Tommy Pettersson

Tornby byggs ihop med Skäggetorp och övre Vasastaden

Nu växer det stora bostadsområdet Övre Vasastaden fram strax bredvid Tornbyområdet. Idag delas staden av en barriär i form av den gamla stambanan. Men när nu Ostlänken äntligen har presenterats i den stora infrastruktur propositionen kan den kommunala planeringen fortsätta för Tornby, Övre Vasastaden och Skäggetorp.

Regeringens ambition är att bygga hela höghastighetssystemet Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö. Ostlänken är en pågående åtgärd i nationell plan och ska genomföras och får ses som första steget i nya stambanor. Arbetet med att bygga den nya höghastighetsjärnvägen kommer att ske etappvis och i den takt ekonomin tillåter.

Sammanhållen stad

Visserligen blir det inte klart förrän tidigast 2017 eller 2018 huruvida järnvägsspåren och det nya resecentrumet ska gå ovan jord i en högbro eller under jord i en tunnel men klart är att nya markytor kan exploateras när den markbundna rälsen tas bort öppnas nya möjligheter. Teknik och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre S, är glad över att Ostlänken ligger fast även om den inte blir specifik för Linköping innan 2018. Vi möter kommunalrådet på byggarbetsplatsen vid Övre Vasastaden och han ser att man kan fortsätta planera för Tornbyområdet.

– För det första kan jag ge besked om att ringleden och länken mellan Tornby och Kallerstad - Mörtlösa kommer att byggas år 2022 då det är möjligt att knyta ihop stadsdelarna.Utvecklingen på Stångebro och Kallerstad - Mörtlösa går vidare i och med att finns intresse för etablering av bland annat bilhandlare och bostäder i området. Kommer också nya hyresgäster i de gamla Ö&B lokalerna, säger Elias Aguirre ansvarigt kommunalråd och fortsätter.

– Vi vill också bygga ut Övre Vasastaden ytterligare när vi vet hur det blir med Ostlänkens dragning. Vi har även en intressant process som pågår med dels integreringen av Skäggetorp och Tornby som kommer att växa ihop i och med planerna på en ny Tornbyväg, ny entré för Skäggetorp och eventuellt ett nytt bostadskvarter. Dels har vi IKANO- IKEAs planer på flytt inom området beroende på vilka behov de har i framtiden. Vi ser hela tiden att Tornbys utveckling går mot att handeln tar över de gamla industrilokalerna vilket är en bra utveckling.