• Sverigeförhandlingens handslag blir ännu mer pålitligt när totalkostnaderna sjunker. Foto: Tommy Pettersson

Trafikverkets nya prognos

– Sänkning på drygt 90 miljarder

I förra veckan kom Trafikverket med nya siffror i ett nytt underlag för kostnaderna att bygga nya höghastighetsbanor.Ungefär 230 miljarder kronor prognostiserar man just nu. Den kostnadsberäkningen skiljer ju sig en hel del från tidigare prognoser på 320 miljarder kronor.

I de båda Östgötakommunerna Linköping och Norrköping pustar man ut lite grann och kan fortsätta planeringen för sin åtagande i samband med Ostlänken.

Linköpings kommun har kommit överens med Sverigeförhandlingen om att staden får en centralt belägen station med stopp för höghastighetståg i befintlig korridor. Linköping förbinder sig att 15 300 bostäder ska byggas till 2035.

Bygga nytt inte renovera

De nya kostnadsberäkningar för höghastighetsjärnväg och uppgradering av Västra och Södra stambanorna innebär sänkta kostnader för höghastighetsbanor och relativt höga kostnader för att rusta upp de gamla stambanorna vilket är ett starkt argument för att bygga nya höghastighetsbanor

– Det visar att det går att hitta kostnadseffektiva lösningar, samtidigt som nyttorna med höghastighetsbanor blir tydligare. Nu kan vi äntligen få en diskussion som fokuserar på hur vi ska bygga ett nationellt system av höghastighetsbanor och hur vi ska få ut största möjliga nytta av dem, säger kommunstyrelsens ordförande i Linköping Kristina Edlund (S) oppositionsrådet Paul Lindvall (M) flikar in.

– De nya kostnadskalkylerna är en rejäl sänkning men det är viktigt att man fortsätter att säkerställa kostnaderna. Det är fortfarande mycket pengar men vi talar om en investering som ska hålla i minst 80 till 100 år. Tyvärr glömmer man att det finns en intäktssida också för kommunerna,staten och näringslivet.

Positivt besked

I december 2015 fick Trafikverket i uppdrag av Sverigeförhandlingen att genomföra en översyn av systemkraven samt kostnaderna för höghastighetsjärnvägen. Dessa nya beräkningar har nu redovisats av Trafikverket. I december låg kostnadsberäkningarna på mellan 190 och 320 miljarder kronor. Den siffran har nu reviderats till 230 miljarder kronor plus/minus 30 miljarder. Gällande Södra och Västra stambanorna har beräkningar gjorts för två alternativ. Siffrorna är dock ännu osäkra.