• Åhmans Traktorcentrum marknadsför, servar och säljer traktorer. Foto: Tommy Pettersson

Traktorregistreringen ökade

Transportstyrelsens senaste statistik över inregistrerade traktorer visar att det i juni 2014 fanns 324 387 inregistrerade traktorer i vårt land, vilket är en ökning med 1 231 stycken jämfört med samma tidpunkt 2013.

Det är framför allt större och kraftigare traktorer som ökar i försäljning i takt med att jord- och skogsbruk blivit effektivare.

– Vi har märkt en större efterfrågan på våra största traktorer och har också under augusti haft en uppgång i antal levererade traktorer inom vårt försäljningsområde, säger Magnus Åhman, VD för hmans Traktorcentrum AB i Linköping, som marknadsför, servar och säljer traktorer av märket John Deere.

– Vi märker att allt fler av våra kunder på spannmålssidan nu vill ha Auto Track-utrustade traktorer och det innebär att kunden väljer lite större modeller, som är fabriksutrustade med den nya digitala tekniken. Vår största försäljning av nya traktorer är i oktober, november och december, lite beroende på hur skörden har gått. Sedan tar det cirka ett halvår innan vi kan leverera den nya traktorn. Registreringen släpar därför lite och kan bli lite missvisande. Tittar vi på dom månader som är kvar nu så spår jag att försäljningen kommer att gå ner, säger Magnus Åhman, som talat med många kollegor i branschen och fått samstämmiga uppgifter om en förestående nedgång i traktorförsäljningen.

Bra år

Jordbruksåret 2013 var ett bra år för de östgötska lantbrukarna och priset på spannmål blev bra, vilket kan vara en av orsakerna till att investeringsviljan ökade i slutet av förra året och vi i statistiken ser en ökning av nyregistrerade traktorer i år. Arbetsmiljön har också spelat en stor roll då de nya traktorer som nu finns på marknaden har tagit stor hänsyn till just arbetsmiljön i en traktorhytt, där många timmar tillbringas vid körning på åkrarna. Den digitala tekniken har gjort sitt intåg i hytten, vilket underlättar arbetet och alla lantbrukare vill ha effektiva arbetsredskap och bra arbetsmiljö. Då årets skörd blev bra men prisbilden försämrats kan investeringsviljan sjunka igen och försäljningen av nya traktorer i år kommer troligen att sjunka, vilket kommer att återspeglas i registreringsstatistiken nästa år.

Använder fler traktorer

Skogsbruket har sedan slutet av 1900-talet och under 2000-talet genomgått en stor strukturomvandling, där Sverige varit ett föregångsland när det gäller skogsmaskinteknik. Den så kallade kortvirkesmetoden har gjort Sverige ledande genom nya uppfinningar av effektiva skogsmaskiner, som i många fall är en vidareutveckling av vanliga jordbrukstraktorer. De vanliga, lite större jordbrukstraktorerna kan dock i många fall kompletteras med utrustning som gör dem lämpliga även att användas i det mindre skogsbruket.