• Gruppledare Birgitta Rydhagen (MP), kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) och omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L) presenterade förslaget om trygghetssatsningen. Trygghetsväktare kommer bland annat att finnas i Ryd. Foto: Carolina Fransson

Tre miljoner för ökad trygghet

Linköping ska bli en tryggare kommun. I kommunstyrelsens kommande internbudget föreslås en satsning på trygghetsarbete. Det ska ske i form av stärkt samverkan med myndigheter och fler trygghetsvakter.

Linköpings kommun har cirka 150 000 invånare och antalet växer för varje år. I takt med ett ökat invånarantal finns ett behov av ökad trygghet, menar kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S). 

"Vill förhindra brott"

Rapporter och medborgardialoger visar att  Linköpingsborna känner sig otrygga och känslan av otrygghet ökar i samband med skottlossningar och grövre brott. Därför föreslås nu en satsning för en tryggare kommun.       

– Vi satsar tre miljoner på en ökad trygghet. Vi vill förhindra brott och öka tryggheten där människor rör sig i vardagen, säger omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L).

– Polisen ser vi som en självklar samarbetspartner, men också fastighetsägare och föreningar, fortsätter han.

Fler trygghetsväktare

En del i trygghetsarbetet är en satsning på fler trygghetsväktare. 

– Vi har tittat på Uppsala som arbetat med trygghetsväktare för en ökad säkerhet. Det har gett resultat och vi vill jobba utifrån det konceptet, säger han.

Trygghetsväktarna ska vara synliga på tider och platser då tryggheten upplevs som störst. Hur många trygghetsvakter det blir kan Daniel Andersson inte svara på i dag. Det beror på vad budgeten tillåter och hur arbetet kommer att se ut i de olika stadsdelarna.

 I början av november fattar kommunstyrelsen beslut om internbudgeten för 2018 och i februari-mars nästa år räknar man med att kunna presentera närmare hur trygghetsarbetet kommer att se ut.