• Eva Andersson får hjälp med linjearbete inom besöksnäringen. Foto: Tommy Pettersson

Tre miljoner till besöksnäringen

Sju regioner och ett kommunkluster deltar i Tillväxtverkets nya satsning på besöksnäringen som ska pågå från 2016 till 2019 och omfattar 40 miljoner kronor i statlig finansiering. Region Östergötland får tre miljoner kronor och går in med lika mycket pengar själva i projektet.

Region Östergötland är en av regioner som får del av Tillväxtverkets nya satsning på besöksnäringen. Syftet är att skapa ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder.

Region Östergötland utvald

Projektet startar redan i sommar då en kundenkät kommer att göras på ett tiotal platser i länet för att direkt ta reda besökarnas tankar kring Östergötland som destination. En destinationsutvecklare kommer att anställas för att leda projektet och till hösten kommer Visit Östergötland att i samarbete med lokala processledare dra igång nätverk som ska jobba med produktutveckling.

– Det statliga stödet ger oss möjligheter att arbeta vidare med att utveckla Östergötlands attraktivitet som besöksmål. Arbetet ligger helt i linje med vår besöksnäringsstrategi som ska leda till att få fler besökare till Östergötland och att få dem att stanna längre, säger regionrådet Eva Andersson (S).

Produktutveckling

Pengarna ska användas till konkret produktutveckling, där målet är att skapa ett ökat utbud av exportmogna produkter som utvecklas tillsammans av företag och offentliga aktörer.

– Vi på Visit Östergötland är mycket glada över att med extra medel kunna påbörja det praktiska arbetet i uppdraget att skapa aktivitet och handling så snart efter att den regionala besöksnäringsstrategin antagits, säger Susanne Fredriksson, chef för Visit Östergötland.

Förutom Region Östergötland ingår Region Blekinge, Region Dalarna, Visit Uppland/Region Uppsala, Småland Turism AB, Tourism in Skåne, Västarvet/Region Västra Götaland samt fem kommuner i samverkan i Västerbotten medel i satsningen.