Trehundra extraplatser på populär skola

Linköping växer och blir större. Därav har Utbildningskontoret tillsammans med Lejonfastigheter tagit fram en plan för en om- och utbyggnad av Folkkungaskolan. Detta förväntas vara klart läsåret 2017/2018.

Linköping växer på längden och bredden och därför behöver man förstärka antalet elevplatser med drygt 4 000 i årskurserna ett till nio under den kommande tioårsperioden. Detta innebär i korta drag att det skapas i runda tal 300 nya elevplatser att lägga till de redan 450 stycken som finns på grundskolan och de drygt 700 som går på gymnasiet.

Glada för beslut

– Vi är självklart jätteglada för det här beslutet som innebär att det blir flera elever som nu kan gå på en av våra populäraste skolor och då både när vi kommer till grundskolan och gymnasiet, menar Catharina Rosencrantz som är avgående ordförande för barn- och ungdomsnämnden. Ombygganden innebär, bland annat, att man flyttar musiksalen då den stört omkringliggande lärosalar, berättar Lars Rejdnell, chef för barn och ungdom i Linköping.

Bidrag från EU

60 barnskötare ska nu bli kompetensutvecklade och få utbildning till att bli förskollärare i stället, men under förutsättningen att man får ett bidrag från Europeiska Socialfonden, varför barn och ungdomsnämnden nu ansöker om detta.

– Det är nödvändigt att vi ökar kompetensen för dem som vill vidareutbilda sig inom förskolan. Det kommer inte heller finnas kompetent personal att anställa, menar Catharina Rosencrantz som tycker att det förslag som Alliansen tog fram inför valet nu i höstas var ett utmärkt förslag där man skulle kunna bli förste förskolelärare. Målet med vidareutbildningen är att man i mitten av 2015 ska ha sjuttio procent förskolelärare mot de dryga fyrtiofem procent man är i dag.