• När det gäller snöröjning och halkbekämpning av gator och vägar är 77 procent nöjda. Foto: Tommy Pettersson
  • Elias Aguirre kan cykla vidare i Linköping med trendbrottet med sig på pakethållaren. Foto: Tommy Pettersson

Trendbrott i kommunen

Nöjdheten ökar

Förmågan att ta sig fram, oavsett om det är till fots eller på hjul, är viktigt för en stads effektivitet. Men det är även viktigt för hur man ska trivas i sin närmiljö.

Varje gång en gata rivs upp för rördragning eller ett snöoväder drar fram ökar missnöjdheten hos befolkningen.

Trenden vänder

Men nu har det hänt. För första gången sedan 1995 ökar nöjdheten med gator och cykelvägar enligt den enkät som kommunen genomförde under 2016. Både gatustandard och snöröjning fick bättre omdöme förra året jämfört med 2015. Några av de insatser som gjorts under de sista åren är att förstärka kommunikationen kring vägarbeten, en vägarbetsapp där alla vägarbeten i kommunen går att följa och en utveckling av sop- och saltstråken.

– Det här är ett positivt trendbrott och ett steg mot en mer tillgänglig kommun. Jag är glad över att fler uppmärksammar det arbete som görs för att förbättra gator och underlätta snöröjningen. Kommunikationen kring vägarbeten har tagit flera steg framåt de senaste åren och det arbetet behöver fortsätta, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och tillika ansvarigt kommunalråd för gator och vägar i Linköping.

Nöjda med snöröjningen

Standarden på stora gator, bostadsgatan och cykelvägar upplevs som bra eller acceptabel av 74 procent. Detta är en förbättring med tre procentenheter jämfört med 2015. Högst är nöjdheten med cykelvägar som 78 procent är nöjda med.

När det gäller snöröjning och halkbekämpning på de olika typerna av gator och vägar är 77 procent nöjda. Kommunen får gott betyg när det gäller snöröjning och halkbekämpning för de stora gatorna, 80-90 procent i samtliga ålderskategorier är nöjda. 85 procent är nöjda med renhållningen av gator och vägar utanför Linköpings centrum och 90 procent i Linköpings centrum.