Trött på tomma ord

Citatet i rubriken är hämtat från det stora sommartal som Annie Lööf höll på Djurgården.

I en intervju i Expressen inför talet sa Lööf att hon vill ”satsa på jobbskaparlinjen och göra Centerpartiet till småföretagarpartiet nummer ett”. I samma artikel angavs att: ”hennes främsta krav är att företagen slipper ansvaret för den andra sjuklöneveckan”.

Med ganska tomma ord har Centern ända sedan 2006 förespråkat åtgärder för att förbättra klimatet för småföretagen, men efter sju år i alliansregeringen har mycket lite skett. Det kallar vi plakatpolitik.

Centern står fast vid Alliansens tidigare löften om ytterligare jobbskatteavdrag, höjd brytgräns för statlig inkomstskatt och skattelättnad för pensionärer. Kostnadsberäknat till ca 16 miljarder. Här flyger troligen hela reformutrymmet.

Sjuklöneansvaret är en fråga som är het och nästan alla partier vill minska det. Lööf sa i sitt tal att: ”Vi behöver flytta en större del av kostnaderna från företagen till staten, i ett första steg genom att slopa den andra sjuklöneveckan. Detta är viktigt därför att det minskar risken med att anställa någon ny”. Om detta är taktik eller plakatpolitik är svårt att avgöra men det är totalt verkningslöst för de små företagen. Kostnaden för den andra sjuklöneveckan är mindre än 20 % av den totala kostnaden för sjuklöneansvaret och tämligen betydelselös. Riskerna för att nyanställa och utveckla företaget kvarstår. Stora företag och statliga och kommunala arbetsgivare får klirr i kassan, men det påverkar inte deras vilja att nyanställa. Visa i stället att Centern är småföretagarnas parti och ta bort hela sjuklöneansvaret för små företag med upp till 10 anställda som vi föreslagit. Ett par andra partier i Riksdagen har tagit det och är därmed klart mera småföretagarvänliga än Centern.

En annan fråga, som Småföretagarna drivit hårt är införandet av ett väl fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem redan i gymnasiet. Vi har lagt en tydlig och väl dokumenterad rapport om hur det fungerar väl i vissa andra länder. Vår ”skolminister” Jan Björklund kom i Almedalen med ett förslag som i allt väsentligt liknade det vi rekommenderat. Det skulle ge småföretagen incitament till att anställa lärlingar och utbilda dem till framtida nyttiga medarbetare.

I sitt tal sa inte Lööf hur Centern vill ha det. Hon vill göra en satsning på jobbpakten som tvärdog i våras, hon talar om YA-jobb som fördes fram av M i Almedalen. Hon vill dessutom göra en egen satsning i det ”nygamla” lärlingssystemet från 2008-2011med en ökad ersättning till företagen.

Varför kan inte Centern, i sann allians, stötta Jan Björklund fullt ut? C och FP spelar ju på samma planhalva. I hans förslag finns det möjlighet att få fram ett system som både elever och småföretagare kan ta till sig.

Om Centern vill vara ”småföretagarpartiet nummer ett” bör de lyssna på småföretagen och undvika ”tomma ord, taktik och plakatpolitik”.

Leif Svensson

Förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund