• Ordning och reda från och med nu. Trottoarpratarna ska nu få enkla och klara bestämmelser. Foto: Patrik Ekström

Trottoarpratare – en snårig djungel

Milad Koumi, som driver smyckesbutiken Nico Bella på Storgatan, ville ha trottoarpratare utanför sin butik men se det var inte alldels lätt eller glasklart hur man skulle gå tillväga och hur många man kan ha utanför sin butik.

Juveleraren Milad Koumi har lång erfarenhet som affärsman och för tre år sedan öppnade han butiken Nico Bella på Storgatan där han säljer smycken och diamanter.

– För att locka in kunder i butiken så bestämde jag mig för att sätta upp två stycken trottoarpratare utanför min butik. Han hörde sig för vilka bestämmelser som gällde och agerade där efter.

Tillstånd först, sedan hyra

– Först måste man söka tillstånd hos polisen vilket kostade 750 kronor. En rimlig summa kan man tycka och i de bestämmelser som jag sedan fick del av så visade det sig att man endast får ha en pratare uppställd. Detta rättade jag mig efter och tog följaktligen bort den andra.

Efter en tid dök det sedan upp en faktura från Linköpings kommun på 1 800 kronor för markhyra. Detta förvånade Milad Koumi något och han hörde av sig till den kommunala tjänstemannen och ställde en rad frågor. Milad hade då fått kännedom att inte alla som hade eller har trottoarpratare utanför sin rörelse hade tillstånd och att de dessutom har betydligt fler än den man har beviljats tillstånd för. Nu började en intensiv mailväxling mellan Milad och den kommunale tjänstemannen vilken slutar med att Milad plockar bort sin skylt men frågorna kvarstår.

Kaos på Ågatan

– Titta bara på Ågatan och hur det ser ut där. De allra flesta krogarna har betydligt flera än dem de har tillstånd för, menar Milad Koumi. Mats Hallberg är driftsingenjör på Linköpings kommun och den som har hand om trottoarpratarfrågan i Linköping.

– Det stämmer att många saknar tillstånd för trottoarpratarna och Milad Koumi väckte en del frågor kring detta som vi nu tagit tag i. Bland annat har jag skickat ett brev till krögarna på Ågatan och sagt till dem att ta in sina trottoarpratare då de saknar tillstånd för dessa. Om de inte tar bort dem kommer vi att göra det år dem och på deras bekostnad. Men i grund och botten är detta en polissak och jag tror inte att de prioriterar detta särskilt högt.

Reda ut kaoset

Men det blir ett problem om trottoarpratarna står på ett sådant sätt att det hindrar, bland annat, blinda och rörelsehindrade att ta sig fram eller ännu värre tvingar ut dem på gatan, avslutar Mats Hallberg på Linköpings kommun som säger sig ha tagit sig an den förvirring som råder i trottoarpratarfrågan och göra det lätt och enkelt för alla. Antalet trottoarpratare bestäms av hur många entréer rörelsen har.