• Vid Alléskolan är det just nu avspärrat för genomfartstrafik. Foto: Patrik Ekström
  • Det ska bli säkrare för skolbarnen även vid Centralskolan och ombyggnationen av vägen är klar lagom till skolstarten. Foto: Patrik Ekström
  • Skyltar berättar om vad som är i görningen. Foto: Patrik Ekström

Tryggare för skolbarnen

Kommunen bygger nu ny och säker skolväg vid de båda skolorna Alléskolan och Centralskolan. Arbetet beräknas vara klart vid skolstarten.

Med början den 17 juni då skolorna tog sommarlov börjar ett omfattande arbete med att göra trafikmiljön säkrare för både skolbarnen och personalen. Själva arbetet beräknas vara klart lagom till skolstarten den 19 augusti och arbetet är en följd av den omorganisering av skolorna i Åtvidaberg som skall göras till hösten. Det arbete som inletts innebär att det blir lite störningar i trafiken på, bland annat, Slevringevägen. Den vägen och även Sillénsgatan kommer att byggas om vid Centralskolan. En ny parkering byggs också för att det ska bli lättare för föräldrarna att hämta och lämna sina barn vid skolan. Förbättringar kommer vidare att göras vid området där skolskjutsen släpper av barnen. För att säkra skolvägen kommer trafiksäkerheten att höjas, vilket innebär att gångpassager kommer att byggas om vid bland annat Prästängsvägen och Stenhusgatan. Arbetet med utomhusmiljön, och även de lokaler som har byggts om eller fräschats upp, kommer att stå klart när skolan början medan vissa arbeten kommer att bli färdiga under hösten.