• På förskolan Skogsgläntan i Ulrika bjuds en trygg verksamhet nära naturen.
  • Glada och trygga barn är det som möter en besökare.
  • Maten på Skogsgläntan lagas på plats av den ordinarie personalen.

Trygghet nära naturen på Skogsgläntan

I det lilla samhället Ulrika bubblar det under den till synes lugna ytan. Bredband byggs, nya hyresrätter är på väg att färdigställas, det laddas inför höstens sedvanligt stora marknad och mycket mer. Samtidigt pågår många verksamheter av mer löpande karaktär, exempelvis den på förskolan Skogsgläntan där Blickpunkt gjorde ett nedslag bland trygga och glada människor i mycket varierande åldrar.

Alltför ofta går det att läsa om negativa nyheter om förskolor runt om i landet. Det kan vara för stora barngrupper, stressad personal, olämpliga miljöer, mögelsaneringar och andra tråkigheter. Men glöm allt det där. Det som förskolan Skogsgläntan i Ulrika kan visa upp är en helt annan verklighet.

Förskolan byggdes 1990 då platserna hos dagbarnvårdarna inte längre räckte till. Skogsgläntan har i dag 22 barn i verksamheten, plus att delar av dagarna samordnas med fritidsverksamheten på grannen Ulrika skola. Maten lagas på plats av den ordinarie personalen.

– Det är en fördel för barnen att få känna lukter och vara medvetna om hur mat lagas. Jag tror att vi skapar en mer naturlig relation till mat på det här sättet, säger Maritha Andersson som är en av de fyra personerna som arbetar ordinarie på förskolan.

Att barnen är trygga till sin karaktär är också märkbart för en utomstående besökare som undertecknad. Det är nyfikna och sociala barn som möter mig i den naturnära miljön. En sådan sak som att förskolans gård inte tvunget måste vara helt omgärdad av staket sänder också signaler av det positiva slaget.

– Vi har en jättebra utemiljö med nära till skog och natur, det är klart det är en stor fördel. Många barn har föräldrar som tycker om att bo på landet och det bidrar också positivt.

Fokus på grundtrygghet

Överallt på förskolan går det att hitta små lappar med namn på ting. Stol, klocka, spegel och många andra saker har fått sina namn skrivna på sig. På väggarna finns experiment och upplevelser av många olika slag förevigade i både bild, text och form.

– Vi arbetar mycket för att få en grundtrygghet i barnen så att de är trygga i sig själva och med verksamhet. Sedan finns givetvis språk, teknik och mycket annat som vi också arbetar med utifrån läroplanen, berättar Maritha som har arbetat på Skogsgläntan i ungefär tio år.

Hon är dessutom uppväxt i Ulrika, vilket gör att hon har en bra insikt i hur bygden är och har utvecklats genom åren.

– Ulrika är ett samhälle som försöker se framåt och utvecklas. Nu är det många yngre som flyttar in, både sådana som har bott här tidigare och sådana som kommer utifrån, vilket är väldigt bra. Som det är i dag måste ändå de flesta pendla till arbetet någon annanstans och det är klart att det vore välkommet med fler arbetsplatser på plats här i Ulrika, avslutar hon.