• Anders Stjärnberg, fastighetschef på Stångåstaden, menar att det att bra att producera nya lägenheter i bra lägen. Foto: Gustav Skogens Båld

Trygghetsboende till äldre

Stångåstaden bygger i Folkets Park

60 nya lägenheter ska byggas i två hus i Folkets Park utmed Majgatan norr om Cupolen. Hälften av lägenheterna ska vara vanliga i utförandet och finnas i ett till fem rum och kök. I det södra huset satsar Stångåstaden på en ny typ av boende där de vänder sig till den äldre delen av befolkningen.

För att kunna hyra en lägenhet inom den nya satsningen krävs det att minst en i familjen har fyllt 70 år samt att barnen har flyttat hemifrån. För att göra livet lättare för äldre kommer det i Trygghetsboenden att finnas gemensamt sällskapsrum med plats för aktiviteter samt viss bemanning tillgänglig. Tillgängligheten inne i lägenheterna kommer även att vara särskilt utformad för att passa äldre hyresgäster.

Bra läge

Området kring Folkets Park har bra bussförbindelser och närhet till motion i Rydsskogen.

– Vi tycker att det är bra att kunna skapa ytterligare nya hyresrätter i bra lägen i Linköping, säger Anders Stjärnberg, fastighetschef på Stångåstaden. Stångåstaden planerar att bygga cirka 1000 bostäder i Linköping de närmaste fem åren och detta projekt är en del av denna plan.

Motverka isolering

När vänner och partner dör före en själv lämnas den äldre i ensamhet. Kanske kan Stångåstadens Trygghetsboende bryta den sociala isoleringen, åtminstone för några.

– Trygghetsboende tror vi kommer att vara en boendeform med hög social interaktion, säger Ann-Kristin Elsehamn, Stångåstaden. Ett sådant inslag är möjligheten att fika och äta tillsammans.