• Fredrik Lundén, Sofia Sjöström och Christian Gustavsson samlade utanför Näringslivets Hus. Foto Tommy Pettersson

Trygghetsfrågor för företagare - en valfråga

Nu tar moderaterna i Linköping och i övriga Sverige tag i trygghetsfrågorna som gäller näringslivet. Förra året bildade man ett så kallat Företagarråd i Linköping som genomfört några möten med intresserade entreprenörer.

Trygghetsfrågorna när det gäller privatpersoner kommer med  stor sannolikhet bli en av de större valfrågorna under 2018. På området lag och ordning och fler poliser är det trångt om utrymmet. Nästan alla partier tycker nästan likadant i moderaternas paradfråga.

Men nu har moderaternas kommunalråd Christian Gustavsson och Fredrik Lundén (M) presenterat ett förslag om kartläggning av hur Linköpings företagare uppfattar sin trygghet och så småningom vad kan kommunpolitiken göra för att öka tryggheten för företagen.

Motion till kommunfullmäktige

Passande nog skedde presentationen på Näringslivets Hus och med på pressträffen var också Sofia Sjöström, regionchef på Svenskt Näringsliv i Östergötlands län. I en nyligen framlagd motion i kommunfullmäktige föreslår moderaterna att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att genomföra en trygghetsundersökning riktad mot Linköpings företagare.

 – Företagarrådet är en ganska löst sammansatt grupp där vi bjuder in företagare för att diskutera vilka problem de har och samtidig få in nya idéer. Vi kan konstatera att vi  politiker vet ganska lite om tryggheten hos företagen och en undersökning fördjupar kunskapen och skapar förutsättningar för kommunala åtgärder, menar Christian Gustavsson vidare.

– Några av de frågor som oftast dyker upp när vi träffar företagare är just trygghetsfrågor. Otryggheten hos företagarna är inte bra för näringslivstillväxten och ett problem för samhället, säger Fredrik Lundén och pekar på områden där otryggheten ökar.

– Det handlar om bedrägerier, skadegörelse, inbrott och rån men det handlar också om sämre arbetsmiljö och om cyberbrott.

Hälften av företagarna är oroliga

Svenskt Näringsliv i regionen har nyligen genomfört en enkät bland medlemmarna om hur de ser på brottslighet mot företagen under de senaste två åren i Linköping och Norrköping.

 – Vi har sett att det är en ökad oro kring brottslighet bland företagen i hela Sverige. Vi har ju chansen att ställa frågor i samband med vår företagarklimatenkät som genomfördes i somras. Vi frågade om företagen uppfattar brottsligheten är ett problem för dem. Hälften av företagen tycker i svaren att det är ett stort problem med brottsligheten och över 30 procent av företagen menar att det blivit sämre de senaste två åren. Det som man är mest orolig för är bluffakturor, bedrägerier och skadegörelse, säger Sofia Sjöström och visar upp statistik från undersökningen.