• Nu dyker han upp igen i Glyttingebadet. Foto: Tommy Pettersson
  • Nu är det anslutningen till fjärrvärmevattnet som återstår. Foto: Tommy Pettersson

Tummen upp för Glyttingebadet

Redan inför förra badsäsongen fanns en ambition att öppna Glyttingebadet. Anledningarna till att det inte blev så var att kommunen ville ha en ideell förening som skulle driva anläggningen: Nu finns en sådan förening på plats med medlemmar och allt som behövs.

Därav väntas nu kommunen skjuta till pengar så badet kan öppna inför årets badsäsong. Ärendet har passerat kultur o fritidsnämnden och fått godkänt. Fritidskontoret skickar nu iväg ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling,

Vem är det som förstör?

Under många år låg Glyttingebadet för fäfot men inte bara naturen hade tagit över den förr så blomstrande badanläggningen utan också vandaler som slagit sönder, klottrat och förstört. Under förra våren och sommaren lade den nygamle ägaren Sami Rahim ner stora summor pengar ur egen ficka och han lade också väldigt mycket tid på att få anläggningen badklar inför sommaren 2015.

Knutarna lösta

Glyttingebadet öppnande inte då 2015 på grund av att frågan om fjärrvärmeanslutning från Tekniska verken inte var aktuell då. Men nu verkar det som alla knutar äntligen löst sig och att kommunen kommer att skjuta till pengar för ett snart öppnande.

– Vi öppnar så fort vi fått klartecken från kommunstyrelsen så kan vi vidta de sista åtgärderna med vattnet från fjärrvärmen bland annat, säger Sami Rahim.

Ny ägare och nya tider

Turerna kring Glyttningebadet har varit många men i korthet så ser historien ut så här. Det saknades länge en badanläggning i Linköpings mest barnrika områden Ryd och Skäggetorp. Kommunen byggde då Glyttingebadet som senare fördes över i föreningsdrift. Sedan togs anläggningen över av en privat ägare från Mellansverige som vanskötte anläggningen genom att hans aktiebolag inte öppnade badet alls.

Nu är det nya tider i Glyttinge. Badets ägarförhållande är idag annorlunda. Anläggningen drivs av en förening och sedan en tid tillbaka en ny finns det en styrelse, stadgar och en ideell målsättning med verksamheten eftersom kommunen är inte beredd att stödja ett vinstdrivande aktiebolag. Samma modell och förhållningssätt har kommunen haft till badanläggningarna i Linghem samt i Vikingstad.

– Vi har nu som ny ägare tagit fram en plan hur Glyttingebadet skulle kunna tas i drift igen. Redan nu är omfattande renoveringar och arbeten vidtagna för att kunna starta badet inom kort vilket gör att vi kan utlova en driftssäkerhet för de badande, berättade Sami Rahim redan våren 2015.

– Badet kommer att fungera som en länk mellan Ryd och Skäggetorps ungdomar som det gjorde innan badet lades ned. Då hade barn och ungdomar en mötesplats mellan de bägge stadsdelarna där de kunde träffas under sommarlovet. Vissa ungdomar kan få möjlighet att arbeta på badet, vilket var uppskattat när badet var i drift, menade Sami Rahim då.