Turismen ökar i Linköping

Den positiva trenden för besöksnäringen i Linköping fortsätter och under 2013 ökade den turistekonomiska omsättningen i Linköping för tredje året i rad.

Besöksnäringen sysselsatte drygt 1000 personer under föregående år och den turistekonomiska omsättningen ökade med 4,2 procent motsvarande 50 miljoner kronor. Den totala turistekonomiska omsättningen i Linköping uppgick till 1,26 miljarder kronor. Enligt en undersökning som har genomförts av konsultföretaget RESURS.

Positiva siffror

Omsättningsmässigt är logi den största branschen följt av restaurang och shopping. 21 procent av den turistekonomiska omsättningen genererades av internationella besökare. De internationella besökarna, boende på hotell, stugor, vandrarhem och camping kom framförallt från Tyskland, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Kina under 2013.

–Visit Linköping har för Linköping precis som Svensk Turism har för Sverige en målsättning att fördubbla den turistekonomiska omsättningen mellan 2010 och 2020. År 2010 var den turistekonomiska omsättningen i Linköping 850 miljoner och 2013 uppgick den till 1,26 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 48 procent sedan 2010 vilket innebär att besökare i en utökad omfattning bidrar till Linköpings utveckling. Både i attraktivitet och konsumtion, säger Jörgen Nilsson, turismchef, Visit Linköping.