• Lasse Pettersson, landstingsråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Foto: Tommy Pettersson

Tusentals fler får vård i tid jämfört med 2007

Landstinget i Östergötland har sedan 2007 minskat antalet patienter som får vänta mer än 90 dagar på vård med flera tusen personer. – Vi har plockat bort mer än 90 procent, säger Lasse Pettersson, landstingsråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I dagarna har Sveriges kommuner och landsting gjort en sammanställning om hur väl Sveriges landsting lever upp till vårdgarantin. Östergötland står sig väl i rankingen, 98 procent av patienterna får specialistvård inom 90 dagar.

– Sedan systemet med kömiljarden kom så har vi fokuserat mer på den kötiden, vilket är 60 dagar. Förra året fick vi ungefär 100 miljoner av kömiljarden. Eftersom vi är duktiga där är det naturligt att vi står oss väl då det gäller vårdgarantin, säger Lasse Pettersson.

Mycket har hänt inom Landstinget i Östergötland sedan 2007. Då fanns det uppskattningsvis 3000 patienter som väntat mer än 90 dagar på att få specialistvård.

500 väntar för länge

I dag är det ungefär 500 patienter som får vänta mer än 90 dagar på behandling. 200 av dessa patienter väntar på läkarbesök och 300 patienter väntar på behandling .

– Det innebär att vi tagit bort 90 procent av den kö som fanns då, jämfört med idag. 2007 fanns det också ett mörkertal, så antalet personer som väntade mer än 90 dagar kan ha varit betydligt större.

Med tanke på att befolkningen i Östergötland har vuxit de senaste fem åren hade antalet patienter i kö kunnat vara ännu större i dag om inget förändrats.

”Ordning och reda”

– Att vi kommit tillrätta med problemen beror på att vi har jobbat långsiktigt med vårdprocessor. Vi har också fått ordning och reda på våra väntelistor. Tidigare kan patienter ha legat kvar i kölistan, trots att de fått behandling eller inte längre var intresserade av behandling, säger Lasse Pettersson.

Av Sveriges 21 landsting når 18 regeringens krav för kömiljarden under årets fyra första månader. Landstingen i Dalarna, Sörmland och Uppsala län når inte upp till kömiljardens krav.

– Att vi har blivit bättre på att ge specialistvård inom utsatt tid ser jag framförallt som en vinst för patienterna, säger Lars Pettersson.