• Ullstämma ligger i norra Europas största sammanhängande eklandskap. Foto: Tommy Pettersson
  • Under stenåldern dominerade lerjorden och det var svårt att bruka med den tidens teknik. Foto: Tommy Pettersson

Ullstämma då och nu

I flera decennier har man pekat ut Ullstämma och Möjetorp som ett bra alternativ i Linköping utbyggnadsplaner. Redan på 1960-talet började kommunen att köpa upp mark för framtida exploatering. De dåvarande generalplanerna från 1967 och på 70- talet föreslog att man skulle borde bygga lägenheter och villor i Ullstämma.

Senare under 1980 och 1990- tal blev området ett ännu bättre alternativ för bostadsbyggnation tack vare det natursköna läget kring Stångån och att det låg utanför det område som Saab överklagade på grund av att flygbullret inte passade ihop med boende.

Från Ekholmen till Sturefors

Efterhand byggdes en del av Ullstämma ut som ett villaområde men därefter tog utbyggnaden en paus. Planerna på att bygga längs Stångån fram över till Sturefors lades på is på grund av lägre efter frågan på marknaden och att andra områden tedde sig mer attraktiva. Men nu på senare tid har byggandet skjutit fart ordentligt. Både i Sturefors och runtomkring Ullstämma byggs det som aldrig förr. I takt med utbyggnaden har också infrastruktur, offentlig verksamhet och elnät, vatten-avlopp kablats ut till området utanför tätorten. Ett varierat näringsliv har också hittat ut och etablerat sig i "Söderort".

Lång historia

Ullstämmaområdet har en lång och anrik historia som bosättningsställe. I det omväxlande landskapet finns det gott om fornlämningar. En del av dem dateras så långt tillbaka som till stenåldern. Det är kring vattendragen Stångån och Tinnerbäcken som folk sökt sig till för att bosätta sig framför allt under bronsåldern. Det landskap vi ser idag är format under den äldre järnåldern med sina typiska lämningar i form av gravar, stensättningar och stensträngar.

Namnfrågan

Namnet Ullstämma härstammar från järnåldern och har förmodligen kommit ur personnamnet Ull som var vanligt under vikingatiden. Ullstämma har någon gång mellan 1590 och 1697 delats in i två delar, Nedre och Övre Ullstämma och man har ett äldsta skriftlig belägg från området daterat 1317. De äldsta kartorna är från 1697.

Idag är området uppdelat i flera delar, södra, norra, västra och Harvestad men det går lika bra att bo här oavsett vad man kallar området för.