• Hitrest personal behöver hjälp med allt det sociala - då kommer Jonas Sjöbom till hjälp. Just nu arbetar han med att ställa i ordning brasilianska flygvapnets representationskontor. Foto: Kajsa Nilsson

Underlättar för arbetsmigranter

Jonas Sjöbom hade problem med att lösa alla praktiska frågor tillbaka i Sverige efter att ha bott och arbetat utomlands under tio års tid. Hans kreditvärde var noll och trots att han satt på en bra lön och hade jobb ordnat i Sverige var det svårt att få köpa en säng på avbetalning, beviljas mobilabonnemang eller köpa bil. Nu hjälper han andra som migrerat till Sverige för att de på ett enkelt sätt ska kunna komma igång med arbetet igen och slippa fundera över allt det praktiska.

Detta har han arbetat med i knappt tre år i sitt bolag Sweden Relocation som han drivit sedan han avgick från vd-posten på Östsvenska handelskammaren. Regionens internationella bolag reser in personal från världens alla hörn och behöver snabbt lösa den sociala biten för att den nya arbetskraften ska kunna ägna allt fokus åt det de är här för: jobba.

Allt det sociala

Jonas Sjöbom hjälper till att hitta bostad, skola, förskola, mobilabonnemang och bil åt de inflyttade. Dessutom hjälper han till med myndighetskontakt för visum och liknande.

– Om jag upplevde det så svårt att komma tillbaka till Sverige, jag som ändå är svensk, hur är det då för andra? När man kommer hit till Sverige för att arbeta måste allt runt omkring fungera. Personen ska kunna komma till nya jobbet på måndag morgon, nöjd och glad.

Internationell utbildning

Han berättar om ett nuvarande uppdrag, att hjälpa en kinesisk familj att hitta sin plats i Linköping. Att valet av ort föll på Linköping beror på att det bara är där det finns internationell grundskola och gymnasium i regionen.

– Det är självklart att den kinesiska pojken i familjen ska läsa på Engelska skolan och sedan programmet International baccalaureate på Katedralskolans gymnasium. Det är den enda utbildningen som faktiskt betyder något när han kommer hem till Kina igen. Jag tycker att Norrköpings kommun borde bli bättre på internationella utbildningar. Många som jobbar på regionens stora företag får på grund av barnens utbildning bosätta sig i Linköping och det medför långa pendlingsavstånd.

Inom ramarna för Sweden Relocation har Jonas Sjöbom också resurser att hjälpa respektive som följer med till Sverige, ett uppdrag han själv sett vikten av på nära håll. Hans fru är från Brasilien och hade under det första halvåret i Sverige svårt att hitta arbete i sitt nya land, så småningom lossnade det och nu arbetar hon som it-konsult på Ericsson.

Vara förälder i Brasilien

Det var flera saker som gjorde att Jonas Sjöbom med familj till slut bestämde sig för att flytta till Jonas hemland Sverige. Den ansträngande situationen som föräldrar var en bidragande faktor.

– Det är utmanande att vara förälder i Sao Paulo, där alla bor i 25 våningar höga hus och det finns ytterst få parker. Att bygga en koja finns inte på kartan. Ville jag ta med barnen på utflykt fick vi ta hissen ner till garaget och ta bilen till parken. Det var inte som här, när man kan stanna till på lekplatsen på vägen till förskolan. Där fick man lämna barnen utanför en hög mur med säkerhetsvakter som släppte in dem. Dessutom är föräldraförsäkringen så generös i Sverige. I Brasilien är det bara tre månaders betald föräldraledighet, säger han.

Representationskontor

Ett annat av Jonas Sjöboms uppdrag skiljer sig lite från de vanliga uppgifterna i Sweden Relocation. Med ett stort intresse för Brasilien och erfarenheter från att ha arbetat som vd på handelskammaren i Sao Paulo tog han sig an uppdraget att ställa i ordning ett representationskontor i Stockholm åt det brasilianska flygvapnet. På representationskontoret kommer fyra brasilianare ha arbetsplats och Jonas Sjöbom arbetar just nu för fullt me att lösa alla kringfrågor som dyker upp. Förmodligen kommer representationskontoret fylla en viktig funktion när arbetet kommer igång i och med Saabs Gripenaffär med Brasilien. Jonas Sjöbom talar flytande portugisiska och har ett bra nätverk kvar i Brasilien, därför hoppas han få bli ännu mer involverad i efterföljderna av affären, när hitrest personal ska komma på plats med sina familjer.

– Jag har följt Saabs affär med Brasilien under flera år och hoppas att jag även får i uppdrag att hjälpa brasilianarna som kommer till Linköping för att arbeta. Jag tycker att det är jättespännande att Brasilien kommer till Sverige. I arbetet med representationskontoret är jag mellanhand mellan brasilianarna och svenska leverantörer, säger han.