• Fritidsledaren Nineb Shaba basar över arbetet med den nya lokalen i Berga och får hjälp av de frivilliga ungdomarna Rafi Antroniak och Ashor Jozef. Här får de besök av kommunens samordnare Viktoria Wisén. Foto: Dennis Petersson
  • Det är många olika färger som ska smycka väggarna. Foto: Dennis Petersson

Ung Puls etablerar sig i Berga

Med ett gäng frivilliga krafter och välfyllda färgburkar kan man åstadkomma mycket, på Herrgårdsgatan i Berga ska det bli en mötesplats för unga vuxna. Den kommunala satsningen Ung Puls utökar verksamheten och etablerar sig i Linköpingsstadsdel nummer tre. I december hoppas man att den aktivitetsstyrda verksamheten är igång. "Det kommer att bli grymt bra", säger samordnaren Viktoria Wisén.

Gult, blått, rött och grönt, ja en massa färger står utplacerade på golvet. Den före detta förskolan är under en omfattande förvandling när vår tidning kommer på besök, fritidsledaren Nineb Shaba och de frivilliga krafterna Rafi Antranik och Ashor Jozef arbetar nämligen med sina måleriverktyg i högsta hugg. Byggnaden på Herrgårdsgatan i Berga ska rymma den kommunala satsningen Ung Puls tredje mötesplats för ungdomar mellan 16 och 25 år. Innan jul hoppas de kunna slå upp sina dörrar. 

– Jag tycker att det här initiativet är en bra idé. Det är alltid roligt att ha ett ställe att vara på istället för att härja runt på gatorna, vilket man själv har gjort ibland när man inte har haft något att göra, säger Bergabon Rafi Antranik, som kom till Sverige i början av 2000-talet.

– Det många inte förstår är att de här mötesplatserna är mer som aktivitetshus. Vill ungdomarna spela fotboll så får de göra det, vill de boxas kan vi ordna instruktör, allt finns kan man säga. De är väldigt viktiga i de här Linköpingsområdena, fyller Nineb Shaba i.

Tagit form på allvar

Under året har kommunens nystartade verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningen tagit form på allvar. Ung Puls öppnade upp sin första mötesplats i Ryd under mars månad, ungefär ett halvår senare etablerade de sig i Skäggetorp. I samverkan med andra kommunala enheter samt organisationer och föreningar är utbudet av fritidsaktiviteter stort. Målet är att skapa ett forum där ungdomarna får stora möjligheter till att utvecklas, vilket i sin tur leder till, förutom studier och arbete, ett positivt vuxenliv. 

– De här stadsdelarna är från kommunens sida tre prioriterade områden, men vår förhoppning är bredda oss när verksamheten väl är etablerad. Vi jobbar främjande, vilket innebär att våra mötesplatser ska bli så pass attraktiva så att man väljer att vistas här, istället för i dåliga miljöer, säger samordnaren Viktoria Wisén och fortsätter:

– Det finns ett stort behov av sådana här mötesplatser och jag tror det här kommer att bli en grymt bra verksamhet. Jag har jobbat med fritidsgårdsverksamhet tidigare och har varit ute och sett många fritidsgårdar, de som lyckas är när allting bygger på aktiviteter och relationer, precis som här. 

Systerverksamhet

När Ung Puls har öppet möts besökarna av ett välfyllt smörgåsbord. Det kan innehålla allt från samtalsgrupper och föreläsningar till cirkus och taekwondo, dessutom bedriver de en systerverksamhet där fokus riktas mot tjejer och kvinnor.

– Även om vi fortfarande måste jobba massor med att fånga in tjejerna har vi sett positiva resultat i både Skäggetorp och Ryd. år förhoppning är ju givetvis att vi inte skulle behöva ha öppet bara för tjejer, men vi ser ju att killarna tar plats på de offentliga arenorna på ett helt annat sätt, säger Wisén och avslutar:

– Förutom när vi har systerverksamhet är absolut alla välkomna till någon av våra mötesplatser.