• Robin Hallberg är vice ordförande i Unga Kris i Linköping. Foto: Stefan Hedström
  • Unga Kris hittar man på Sturegatan. Foto: Stefan Hedström

Unga med power

Kommunen fortsätter att stötta och lovorda Unga Kris och dess verksamhet. Robin Hallberg i föreningen är glad för stödet.

Unga Kris, vilket står för Kriminellas revansch i samhället, har en verksamhet som handlar om att stötta och hjälpa dem som har hamnat snett i livet. Unga Kris bedöms vara ett bra komplement till de insatser som socialtjänsten erbjuder. Föreningen startade 2010 och under innevarande år får de ekonomiskt stöd från både kommunstyrelsen och omsorgsnämnden på i runda tal 600 000 kronor.

– Det är självklart jätteroligt att vi få det här stödet och den uppbackningen av Linköpings kommun. Det betyder mycket för oss, säger vide ordföranden i föreningen Robin Hallberg.

Ge tillbaka

– För oss är det även väldigt viktigt att ge något tillbaka till samhället och dem som hjälp oss på vår väg fram emot att leva ett bra liv. Det är också det vår verksamhet går ut på. Vi stöttar varandra och om någon ibland trampar snett så dömer vi ingen utan vi ser framåt och går vidare istället.

Under 2014 ämnar Unga Kris starta upp Unga Kris Power. Det är en satsning som syftar till att få igång ett par ungdomar så de kan arbetsträna och/eller komma ut på praktik i arbetslivet. Verksamheten kommer att vända sig till ungdomar i åldrarna mellan 13 och 25 år. Detta gäller både de ungdomar som har haft problem med droger eller brottslighet och de som inte haft denna problematik.