• Jens Lotterberg berättar om ungdomsarbetslösheten i regionen. Foto: Tommy Pettersson

Ungdomsarbetslösheten sjunker i länet

I veckan presenterades regionens säsongsrensade siffror för arbetsmarknaden och glädjande nog sjunker ungdomsarbetslösheten dramatiskt i Östergötland.

Antalet arbetslösa ungdomar i Östergötland mellan 18 till 24 år har minskat med hela 400 personer jämfört med juli månad förra året.

Mjölby i topp

Den mest glädjande utvecklingen uppvisar Mjölby kommun där minskningen ligger på fantastiska sju procentenheter tätt följt av Linköping med en minskning på 4, 5 procentenheter.

Antalet arbetslösa ungdomar i riket har på ett år sjunkit med 0,4 procentenheter medan minskningen i Östergötland är 1,9 procentenheter. I Linköping och Mjölby är minskningen påtagligt bättre än riksgenomsnittet och utvecklingen är även positiv i Söderköping, Vadstena och Ödeshög.

– I Linköping hade vi 1 413 arbetslösa ungdomar förra året och nu är det 409 personer färre. Men Mjölby går starkast framåt där var siffran i juli förra året 282 arbetslösa ungdomar och nu är det 107 färre, säger Jens Lotterberg, utredare på Arbetsförmedlingen i Östergötland och fortsätter.

– Faktum är att det bara är två län i Sverige där ungdomsarbetslösheten sjunkit snabbare än i Östergötland och det är Jämtland och Norrbotten. Det är helt klart att vi nu kan se en sjunkande trend vad det gäller ungdomsarbetslösheten sedan slutet av förra året. Trots ett tämligen svagt konjunkturläge så tar sig många ungdomar fram genom exempelvis utlandsjobb, inte minst till Norge, och studier.

Ungdomsarbetslösheten i Östergötland låg i slutet av juli på 5 200 personer vilket är 200 fler jämfört med förra månaden men 400 färre än juli 2012. Centralorterna i länet verkar klara sig bäst men trots minskningen är ungdomsarbetslösheten högst i Motala och Norrköping.

Ojämn utveckling i Östergötland

Länets lägsta arbetslöshet återfinns i Ydre, Söderköping och Vadstena. Högst är arbetslösheten i Norrköping och Motala med 12,6 respektive 11,8 procent. Totalt var 10 450 personer öppet arbetslösa i slutet av juli och 10 350 var i program med aktivitetsstöd.Den totala arbetslösheten i länet var därmed 20 800 personer vilket i stort sett är samma antal som i juli 2012.

Trots den positiva trenden och stora insatser har exempelvis Motala en ungdomsarbetslöshet som ligger på 30,6 procent i åldrarna 18 till 24 år. Detta kan jämföras med genomsnittet i länet som är 21,1 procent och 16,8 procent i riket.

– Blir konjunkturläget starkare kommer fler ungdomar att få jobb men det är också så att många östgötakommuner lever med sviterna av att gammal traditionell tillverkningsindustri försvunnit och det tar tid innan satsningar på utbildning och nya näringar får effekt, säger Jens Lotterberg.