• Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen. Foto: Tommy Perttersson

Ungdomsarbetslösheten sjunker

Arbetslösheten sjunker i stora delar av Sverige och Östergötland är inget undantag gentemot den trenden.

Den aktuella utvecklingen är en följd av en gradvis förbättring på arbetsmarknaden. Men minskningen gäller först och främst inrikes födda.

Ungdomsarbetslösheten minskar

Det som kanske är mest glädjande är att sedan april 2015 har ungdomsarbetslösheten sjunkit i alla kommuner i Östergötland och är nu 14,0 procent. I riket som helhet är arbetslösheten bland ungdomar 11,6 procent.

Lägst ligger Linköping med 9,0 procent och Ödeshög med 9,2 procent och den högsta ungdomsarbetslösheten har Valdemarsvik med 21,2 procent följt av Motala och Finspång med 20,3 respektive 19,84 procent.

Smolken i bägaren

Det är bland inrikes födda som arbetslösheten minskar. Bland utrikesfödda ökar arbetslösheten. I april var antalet inskrivna arbetslösa som är utrikesfödda 8 730 personer. Det är 640 fler jämfört med april 2015 och motsvarar 27,4 procent av arbetskraften.

– Vi ser att antalet arbetslösa som är födda utanför Europa ökar, och det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för den gruppen, till exempel genom tidig kartläggning av kompetens, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Få varsel om uppsägning

Antalet arbetslösa i Östergötland var i april 18 160 personer, vilket är 605 färre jämfört med april 2015. Det motsvarar 8,6 procent. I riket som helhet var motsvarande andel 7,5 procent. Norrköping har högst arbetslöshet med 11,9 procent och därefter kommer Finspång med 10,7 procent. Lägst arbetslöshet i länet har Ydre med 3,6 procent följt av Söderköping med 5,0 procent.

Under april varslades 100 personer om uppsägning i länet och det är 80 personer färre än april förra året.