• Östgötahus är ett gott exempel på den variationsrikedom som finns i området. Foto: Tommy Pettersson
  • Här bygger Botrygg hyreskooperativt boende. Foto: Tommy PetterssonTommy Pettersson
  • Varje nytt område som växer fram i Ullstämma och Harvestad har egen stil, färg och form. Foto: Tommy Pettersson
  • Bovierans inglasade mysrum. Foto: Tommy Pettersson
  • Första spadtaget för Bovierans seniorboende. Foto: Tommy Pettersson

Unik blandning i framtidens boende

Expot i Vallastaden ska visa upp framtidens modell för samhällsbyggnad. Det kommer säkert att bli en bra föreställning om hur man kan- och kanske ska bygga för att folk ska trivas i sitt boende.

Men redan idag finns det goda exempel på en varierad bebyggelse i Linköping där man blandar hyresrätter, villor och bostadsrätter i en skön stil. Vid en rundtur i Ullstämma och Harvestad får man en riktig upplevelse i former och färger. Det blandade moderna bostadsbyggandet finns

redan mellan Ekholmen och Sturefors. I den fördjupade översiktsplanen för Ullstämma, Möjetorp och norra Sturefors, antagen 2006, redovisades markområden för drygt 1 200 lägenheter och det har till dags datum byggts på i planering och i verkligheten med ett stort antal. Det är i första hand småhus, väster som öster om Brokindsleden vid Ullstämma/Möjetorp. Bostadsområdena är attraktiva med närhet till grön- och rekreationsområden, samt Stångån/Kinda kanal.

Stångårivieran

Ett par tusen bostäder, finns och byggs redan idag nästan alla byggprojekt alla är lika intressanta men det är ett par exempel som sticker mer än andra. Boviera och Botrygg.

Bovieran är nog världens mest gröna seniorboenden och är till för folk som är 55 år eller äldre. Det är en bostadsrättsmiljö där man bor i en tropisk miljö med en upplevelse av att man befinner sig i Medelhavet året runt. Alla Bovieran hus byggs utifrån samma modell och ritningar vilket ger samordningsfördelar som håller nere produktionskostnader och därmed också bostadsrättens kostnader. Centralt för boendet är en inglasad och tempererade vinterträdgård som är uppbyggd som en gigantisk solfångare. Temperaturen regleras av en klimatanläggning och där finns bland annat olivträd och citrusträd . Soffgrupper och mysiga stigar gör att grannar kan umgås i en grön och varmare miljö.

Rymdprojektet

Att det finns alla möjliga upplåtelseformer är projektet Rymden ett exempel på. Botrygg är just nu i färd med att bygga åtta radhus Ullstämma. Det kommer bli totalt tolv lägenheter och det speciella med dem är att det är så kallade kooperativa hyresrätter. En kooperativ hyresrätt kan man beskriva som ett mellanting mellan hyres- och bostadsrätt. Kontantinsatsen som betalas innan inflyttning får man tillbaka när man flyttar ut. För övrigt sköter man om sin lägenhet på egen hand, som om det vore en vanlig bostadsrätt.

Dessa tolv blivande lägenheter blir de första i dess slag i Linköping. Men på sikt så kan det bli fler.

Kooperativ hyresrätt

En kooperativ hyresrätt är en boendeform som ligger mitt emellan bostadsrätt och hyresrätt.

Personer som bor i en kooperativ bostad sköter om det som en vanligt bostadsrätt, skillnaden är att man får tillbaka kontantinsatsen när/om du väljer att flytta därifrån.