• Sofie Drake af Hagelsrum Johansson, kommunikatör, och Anders Ehinger, STI-samordnare, uppmanar alla att testa sig för klamydia. Foto: Kajsa Nilsson

Uppmanar unga att testa sig

Klamydiamåndagen blev flera månader lång. Just nu pågår den nationella kampanjen för att uppmana fler att gå och ta reda på sin klamydiastatus.

De flesta som smittas av klamydia har inga symtom. Problemen kan komma längre fram i livet då man vill skaffa barn. En obehandlad klamydiainfektion kan nämligen leda till sterilitet. Att bli kvitt oron är enkelt - testet ger svar på bara några dagar och själva infektionen läks med hjälp av en enkel antibiotikakur.

Avdramatisera

Målet med klamydiakampanjen är att avdramatisera testet och till hjälp har man fyra artister; Linda Pira, Zacke, Scotts och Ida Redig. De har tagit varsin av sina befintliga låtar och gjort om texten så att den handlar om vikten av att testa sig. Låtarna finns endast tillgängliga via klamydiamandagen.se, för att de som vill lyssna samtidigt ska få information om klamydia.

– Klamydiamåndagens koncept, att uppmana ungdomar att gå till ungdomsmottagningen för att testa sig en specifik dag, fungerade inte riktigt här i en mindre stad. Här vill man vara lite mer anonym och därför är kampanjen utspridd över en längre period. Förutom att göra testet på ungdomsmottagningen eller STD-kliniken går det att beställa ett test via nätet, berättar landstingets kommunikatör Sofie Drake af Hagelsrum Johansson.

Gratis test hem

Majoriteten av alla unga som testar sig för klamydia är tjejer. Förklaringen till det är enkel.

– Unga tjejer har redan anledning att gå till ungdomsmottagningen i samband med att de skaffar eller förnyar preventivmedel. Man gör nästan alltid ett rutinmässigt klamydiatest i samband med besöket. Killar har inte samma anledning att gå till ungdomsmottagningen, säger Anders Ehinger, samordnare för STI (sexuellt överförbara infektioner) på Landstinget i Östergötland.

Att beställa hem ett test är enkelt och resultatet kommer efter bara ett par dagar. Är det så att testet visar på positivt resultat får man genomgå en antibiotikakur och är sedan av med infektionen.

Av de drygt 26 000 tester som utfördes i Östergötland under förra året var 5-6 procent positiva. Det är alltid gratis att göra klamydiatest, förutom när man köper ett test på apoteket. Test som beställs hem från www.klamydiatest.nu är gratis. Även behandlingen är gratis.

Fler i Norrköping

Landstingets statistik visar att antalet anmälda klamydiafall bland yngre åldersgrupper är något högre i Norrköping än i Linköping. Under 2013 anmäldes 1 638 positiva fall i Östergötland och av dem var 408 tagna på Ungdomsmottagningen i Norrköping. Statistiken visar en överrepresentation av personer i 20-24-årsåldern. I kategorin 15-19 år är det fler smittade tjejer än killar men sedan kommer killarna ikapp och är fler än tjejerna i de äldre åldersgrupperna. En förklaring till det, förutom att tjejer har en naturlig anledning att gå till ungdomsmottagningen, kan vara att tjejer generellt sexdebuterar tidigare än killar, och att tjejer går in i långvariga förhållanden tidigare i livet än killar.

Förebyggande arbete

Arbetet med att förebygga förekomsten av klamydiasmitta pågår givetvis inte bara under kampanjperioden. Under året arbetar RFSU på universitet med att sprida information om hur man skyddas sig mot sexuellt överförbara infektioner på studentfester och bjuder till exempel in studenterna till lunchföreläsningar, berättar Anders Ehinger.

– Skolan är jätteviktig för kunskap om sexuell hälsa. RFSU driver på uppdrag av landstinget kampanjen ”Våga fråga” ute på festivaler och andra ställen där ungdomar träffas. ”Våga fråga” är en kampanj med syfte att fler ska känna att det är okej att fråga om kondom. Våga fråga vill alltså förändra attityden kring kondom, från att det känns jobbigt att fråga till att det ska kännas självklart att göra det.

Teaterpjäs

Just nu pågår en satsning för gymnasiet där man tar upp sexuell identitet via teaterform.

– Det är en man från Jönköping, Staffan Kolhammar, som skådespelar i föreställningen ”A perfect lover” som vi är med och subventionerar till skolorna. Vi har skickat ut inbjudan till alla rektorer och hoppas att de vill ta in föreställningen i undervisningen, avslutar Anders Ehinger.

FAKTA Klamydia

Klamydia smittar vid oskyddat samlag.

Förra året anmäldes 1 638 fall av klamydia i länet.

Att testa sig är gratis och vid nättest får man besked inom ett par dagar.

Särskilt unga killar uppmanas att gå och testa sig.

Klamydia behandlas med antibiotika.

80 procent av personerna som testas positiva är under 30 år gamla.