Upptäck stroke i tid

Det är viktigt att snabbt få behandling vid en stroke. I Östergötland kommer endast 65 procent av strokepatienterna till sjukhus inom tre timmar.

– Vi skulle vilja se att det var ännu fler. Det är förstås många saker som spelar roll för tiden till sjukhus, som hur stora avstånden är inom länet men den främsta orsaken till att det dröjer är att många inte känner igen symtomen och därför inte ringer 112. De förstår inte hur bråttom det är, säger Bo Norrving, professor i neurologi och ansvarig för det svenska kvalitetsregistret Riks-Stroke, i ett pressmeddelande.

AKUT-testet

För patienter som drabbas av en stroke är tiden till sjukhus avgörande, då propplösande behandling bara kan ges inom några få timmar efter de första symtomen. De flesta strokepatienter drabbas av ett eller flera av de vanligaste symtomen som sammanfattas i AKUT-testet – ansikte, kropp, tid och uttal. Så fort personen i ens närhet uppvisar ett av symtomen ska man direkt ringa 112.

Den 29 oktober är det världsstrokedagen. I Sverige startar Nationella strokekampanjens höstsatsning med temat ”Rädda en farfar”. Kampanjen ska gå på utomhustavlor i hela landet och syftar till att öka kännedomen om symtomen på stroke, så att fler kan ringa 112 direkt om någon i deras omgivning skulle bli drabbade. Nationella strokekampanjen har arbetat sedan 2011 för att öka kännedomen om AKUT-testet. Förra veckan fick den svenska kampanjen ett pris för världens bästa strokekampanj vid World Stroke Organizations kongress i Istanbul.