• Stina Edlund kan vara glad över en välskött ekonomi. Foto: Tommy Pettersson

Urstarkt preliminärt bokslut

Linköping har under senare år haft en urstark kommunal ekonomi till följd av inflyttning av nya skattebetalare i form av personer och företag. En ekonomisk tillväxt kommer inte av sig självt det krävs insiktsfulla och framtidsinriktade politiska beslut.

Ett positivt befolkningsnetto, relativt låg arbetslöshet, tillgång till bostäder och mark samt en låg skattesats är en del av de framgångsfaktorer som bidrar till kommunens attraktivitet.

 Överskott och underskott

Kommuns preliminära bokslut för 2015 som nyligen presenterades visar på ett överskott på 190 miljoner kronor men vad som är lite mer anmärkningsvärt är att de flesta nämnder håller sina budgetar och positivt är också att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd minskar för första gången på flera år.

Omsättningen för Linköpings kommun var nästan nio miljarder kronor för 2015. En respektabel summa även för Sveriges femte största kommun.

– Kommunens starka ekonomiska utgångsläge behövs för att kunna möta de utmaningar och större investeringar som Linköping har framför sig och som kommer att vara nödvändiga för att skapa en mer sammanhållen stad, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Positiv utveckling

Socialnämnden får ett överskott på 11 miljoner, som till största delen beror på minskade utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknaden har förbättrats, men även utvecklingsprojektet P100 har varit framgångsrikt för att få ut flera långtidsberoende klienter i egen försörjning.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har minskat det senaste året. Antal utbetalningshushåll i snitt per månad har minskat med cirka 100 stycken samtidigt som utbetalningen i kronor räknat per hushåll och månad varit i stort sett oförändrad.

– Det är otroligt positivt att antalet personer som är beroende av försörjningsstöd minskar. Det betyder att fler människor är i arbete. Den utvecklingen kommer vi i Koalition för Linköping att göra allt för att värna om, säger Kristina Edlund.

Alla kurvor pekar uppåt

Omsorgsnämndens underskott på 26 miljoner kronor beror till största delen på att kostnaderna för placeringar av unga och vuxna på HVB (Hem för vård eller Boende) ökat kraftigt. Bland HVB för vuxna finns nya målgrupper som ökar på grund av våld i nära relationer och gängkriminalitet, där det ofta är vittnen som behöver skyddas.

Bostadsbyggandet ökar kraftigt. Inte ens under miljonprogrammets dagar i slutet av 1960- och början av 1970-talet påbörjades lika många bostäder under ett enskilt kalenderår som 2015. Under 2015 påbörjades preliminärt 2 308 lägenheter att byggas i Linköping. Det var mer än fyra gånger så många lägenheter som året närmast före.