• Regiondirektör Mats Uddin var en av alla personer som ville uppmärksamma US-avdelningen för klinisk patologi när enheten firade 50-årsjubileum. Här tackar han verksamhetschef Martin Hallbeck för rundvandringen. Foto: Dennis Petersson
  • Överläkare Stina Garvin berättade skräddarsydda behandlingar med hjälp av prediktiva markörer. Foto: Dennis Petersson
  • Obduktionsteknikern Ronnie Söderquist visade obduktionsavdelningen och berättade om hur arbetsflödet ser ut. Foto: Dennis Petersson
  • Den biomedicinska analytikern Christine Nordlander är en av alla anställda vid avdelningen för klinisk patologi. "Det är nästan ett nytt hantverk vid varje station", berättar hon. Foto: Dennis Petersson

US-avdelningen firade 50 år

Hantverk med avancerad precision

Klinisk patologi, en okänd enhet för många, men en Linköpingsavdelning som minst sagt har världens blickar riktade mot sig. Med stora framtidssatsningar på digital patologi och nästa generationens genetiklabb ligger Universitetssjukhusets verksamhet i absoluta framkant, en verksamhet som under 2017 firar 50 år. Jubileet firades med öppet hus och vår tidning följde med på en intresseväckande rundvandring tillsammans med verksamhetschefen Martin Hallbeck.

Ballonger, tidningsurklipp, välkomstdrinkar och snacks, vid ingång 69 på Universitetssjukhuset i Linköping rådde det feststämning. I entréhallen stod regiondirektör Mats Uddin med kollegor för att uppmärksamma det rådande jubileet. För 50 år sedan öppnade avdelningen "Klinisk patologi" sina portar för allra första gången.

– Det är kul att kunna uppmärksamma det fantastiska jobb och den utveckling som görs här på enheten, och visa upp patologin som man annars inte ser särskilt ofta. Enheten är navet i sjukvården och en förutsättning för att kunna bedriva kirurg, onkologi och ta hand om patienterna på rätt sätt, berättar verksamhetschef Martin Hallbeck.

Hundraprocentig precision

Alla cell- och vävnadsprover som tas i Universitetssjukhusets upptagningsområde, cirka 80 000 om året, kommer till den jubilerande avdelningen. Här prepareras proverna för att därefter kunna undersökas med hjälp av mikroskop och genomgå ytterligare tilläggsundersökningar, målet är att konstatera vilken behandlingsmetod som krävs i var och en av fallen. Det är en lång process, ett hantverk som kräver hundraprocentig precision.

– Hela processen kräver kompetenta medarbetare på varje position, att vi har det är grunden till att vi kan göra ett bra jobb. Det är många steg som proverna ska gå igenom, och blir det något fel på vägen får man börja om, i de fall det finns möjlighet till det, berättar Hallbeck medan han visar upp avdelningen.

Cancervården

En stor del av arbetet följer fortfarande samma struktur som vid starten för 50 år sedan, men en ännu större del har sett en kraftig utveckling. Cancervården, där majoriteten av enhetens prover härstammar från, har tagit stora steg framåt, vilket gör att en större mängd information måste tas fram. Här ligger Linköpingssjukhuset och patologiavdelningen i framkant.

– Ett enormt framsteg är att vi med genetiska undersökningar kan ta fram större mängd information, vilket i sin tur kräver att vi arbetar på ett annat sätt. Därför har vi nu satsat på digital patologi, som nyligen gått in i klinisk drift, där vi scannar och fotar in alla objektglas digitalt. Med det är vi först både nationellt och internationellt, säger verksamhetschefen.

Många intresserade

Under jubileumsdagen var avdelningen, med cirka 100 anställda, välbefolkad och många nyfikna Linköpingsbor fick en spännande inblick i verksamheten. Christine Nordlandet, biomedicinsk analytiker, var en av alla personer som höll i rundvandringen. 

– Det är verkligen jättekul att jobba här, man lär sig så många olika saker och får se en spännande utveckling. Det är nästan ett nytt hantverk vid varje station och jag är långt ifrån fullärd efter tre och ett halvt år, säger hon.