• Nu är det färre som besöker socialförvaltningen på grund av individuellt biståndsansökan. Foto: Tommy Pettersson

Utbetalning av socialbidragen minskar

Linköping har över 150 000 invånare och har under många decennier haft en stark ekonomisk tillväxt och stark kommunekonomi men man har också under flera år haft ständig ökning av det ekonomiska biståndet.
Men nu plötsligt minskar utbetalningarna av ekonomiskt bistånd i kommunen samtidigt varierar utbetalningarna stort mellan jämförbara kommuner.vilket visas av aktuellt statistik från Socialstyrelsen.

Jämför med Norrköping

Under 2014 uppgick ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning i Linköpings kommun till 232,8 miljoner kronor, en minskning med 420 000 kronor jämfört med 2013. I jämförelse betalade Norrköpings kommun ut 273 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd 2014, Jönköping 156, Örebro 182,8 och Västerås 220,8.

Hela 4 161 hushåll i Linköping fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2014, en minskning med 93 hushåll mot 2013.

Det är Statistik & Utredningar i Linköpings kommun, som i sitt senaste statistiska meddelande sammanställt uppgifterna. Där finns också jämförelser med kommuner som Norrköping, Jönköping, Örebro och Västerås.