• Catharina Rosencrantz, Ann-Cathrine Hjerdt, Niklas Borg, Christian Gustavsson och Paul Lindvall från Moderaterna påvisar att skolan är grunden till allt. Foto: Julia Kimell

Utbildning i topp när Alliansen får välja

Nu har Moderaterna presenterat sina vallöften som träder i kraft om Alliansen behåller makten i Linköping. Bland frågorna är utbildningen högst upp på listan.

– Jag vill verkligen stryka under vikten att få en bra start i livet. Bra utbildning leder till bra jobb som gör att man kan få en bra bostad och vara en del av ett gott samhälle, säger Paul Lindvall.Han menar vidare att många partier lovar för mycket, men att de själva har tydliga prioriteringar som gör att de kan hålla sina löften utan att skatten höjs: jobben är grunden till ett välmående samhälle, och Linköping är på rätt väg.

– Ungdomsarbetslösheten sjunker snabbast i Linköping och vi ger jobb åt grannkommuner. Vi lovar att hålla ordning på ekonomin – det ger möjlighet till välfärdssatsningar.

Hålla kvar högutbildade

Christian Gustavsson satsar på universitetet. Han vill se goda rekryteringar till vårt världsledande universitet och att studenterna stannar kvar och bygger upp sitt liv i Linköping. Jag tror att vi som kommun kan göra en hel del och ta vara på den tekniktunga arbetskraften.

Jag vill att vi ställer krav på att kompetensförsörja våra företag.

För varje ingenjör vi får hit skapas nya arbetstillfällen inom exempelvis servicebranschen, säger han och poängterar också att han vill att Linköping ska vara en mer studentvänlig kommun och att Vallastaden kan hjälpa till att knyta ihop stad och studentområden.

Minska förskolegrupper

– Ja, allt börjar i skolan. Därför har vi som övergripande mål att fortsätta resan vi börjat: att bli ännu bättre. Vi har de högsta meritvärdena redan; vi har byggt stålskelettet och det är dags att titta på insidan:

vad händer i klassrummet?, frågar sig Catharina Rosencrantz.Hon vill se att det satsas på lärarna tidigt i skolgången.

– Vi vet att duktiga lärare gör skillnad och vi behöver uppskatta dem genom exempelvis löner och att backa upp lärare som ledare, samt att få in speciallärare i ett tidigare skede. Alla barn ska kunna läsa efter årskurs ett.Niklas Borg vill ha mer stöd till utrikesfödda och medel för att bryta det sociala arvet.

– Välfärden är något av ett varumärke för oss i Linköping, och den byggs med jobb.

Barn till långtidsbidragstagande föräldrar tenderar att själva hamna i samma situation. Vi vill inte att ungdomarna ska behöva gå till socialkontoret med passivt bidragstagande. I stället ska fokus ligga på snabbaste vägen till egen försörjning.

En ännu starkare samverkan med näringslivet kan bidra till det, säger han.

Dessutom behöver SFI-undervisningen anpassas ännu mer efter individen. Enligt Borg är dagens undervisning anpassad för de som kom hit från Balkanländerna på 90-talet. I dag är många analfabeter.

– Vi ska vässa SFI så den är mer flexibel.

Utbildningen ska kunna kombineras med tid på praktikplatser i stället för enbart självstudier utöver de tre skoltimmarna som nu är schemalagda varje dag.

Slutligen vill Ann-Cathrine Hjerdt att den redan trygga Linköping ska bli ännu tryggare.

Hon vill införa en Tryggve i varje stadsområde utöver de geografiska utskott som finns i dag.

– Våldet går ner, men skadegörelse och inbrott ökar. Vi vill se en brottsofferssamordnare och ett vittnesskyddsprogram och jobba mer med kommunala bolag, säger hon.

– Nu längtar vi efter att möta väljarna i samtal och diskussion, säger Paul Lindvall för att avsluta presskonferensen.