• En internutredning har genomförts och en lex Maria-anmälan kommer att göras. Foto: Tommy Pettersson. Foto: Tommy Pettersson

Utbrott av MRSA-fall vid US

15 patienter drabbade

I mitten av januari upptäcktes ett utbrott av MRSA-fall vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Det är Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping som har drabbats av en spridning av den meticillinresistenta bakterien MRSA.

Arbete med att spåra och stoppa smittan pågår nu och en en internutredning har genomförts med en lex Maria-anmälan som följd.

Ett femtontal fall

Utbrottet upptäcktes vid provtagning på en vuxen patient som fått symptom som skulle kunna kopplas till MRSA. Sedan dess har smittspårning pågått och ett 15-tal personer, merparten av dem vuxna men även några spädbarn, har bekräftats bära på bakterien. Dock är det ingen mer som har insjuknat.

Provtagning sker på alla barn som vårdats på BB och neonatal-IVA för att säkerställa att ingen mer smittats.

– Vi bedömer att situationen nu är under kontroll men ser allvarligt på smittan. MRSA är en bakterie som är resistent mot vanliga antibiotika och som blir allt vanligare i samhället. Det är viktigt att sjukvården agerar kraftfullt för att förhindra smittspridningen, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Funnits tidigare

Fall av MRSA har förekommit tidigare i den aktuella verksamheten. Region Östergötland enhet för smittskydd och vårdhygien arbetar nu för att tillsammans med kvinnokliniken se över rutiner och arbetssätt. En internutredning har genomförts och en lex Maria-anmälan kommer att göras.

En konsekvens av MRSA-smittan är att möjligheten för pappor/partner till nyblivna mammor att övernatta på BB-avdelningen av patientsäkerhets- och hygienskäl kommer att vara kraftigt begränsad under de närmaste veckorna.

 

Fakta MRSA:

MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker som är motståndskraftig mot många olika sorters antibiotika. Bakterien är ovanlig, men om man smittats brukar den oftast finnas på huden, i näsan och i svalget. För det mesta orsakar MRSA inte några besvär och infektionerna läker ut av sig själva, men vid en infektion som kräver behandling finns det färre sorters antibiotika att välja mellan än för vanliga stafylokocker. För att minska risken för smittspridning av infekterade sår och hudinfektioner, ska man tvätta huden med flytande tvål och vatten.