• Lena Micko vill skapa fler jobb genom att via praktiserande politiker pejla av länets arbetsplatser. Foto: Tommy Pettersson

Utvärderar näringslivet

Fyrtio socialdemokrater ute på praktik

Ledande företrädare för Socialdemokraterna i Östergötland gör som en del i en nationell kampanj över fyrtio företagsbesök i länet under de närmaste veckorna. Syftet är att ta reda på vad företagen vill och hur politiken kan hjälpa dem att växa och nyanställa. – Siktet är inställt på små och medelstora företag. Det är där vi har störst chans att ge fler människor en anledning att gå upp på morgonen, säger Lena Micko (S), ordförande för Socialdemokraterna Östergötland

Det här är första gången under mandatperioden som politiker praktiserar i näringslivet. De sätter sig in i företagarnas vardag och lyssnar till vad de har att säga.

Tvärsnitt av samhället

Företagen som besöks har valts ut tillsammans med Svenskt Näringsliv och representerar stora delar av samhället. Några företag som har praktiserande politiker under oktober är McDonalds, Boxholms Stål, Vardaga och Villa Fridhem.

– Som politiker är det nödvändigt att lyssna på verkligheten och inte stänga in sig i ett mötesrum. Vi har idéer på hur fler jobb ska skapas och nu vill vi stämma av dem med företagare.

De politiker som är engagerade i kommunal- eller landtingsråd kan själva välja var de vill praktisera. Tanken är att göra tre besök på utvalt företag och gå med och lyssna och fråga precis som en prao-elev skulle ha gjort. Praktikperioden pågår i två veckor till. I november presenteras resultatet och politikernas intryck.

– Det här ger en unik inblick med möjlighet till dialog och samtal, avslutar Lena Micko.