• Det är just den här synen som Nils Hillerbrand och Miljöpartiet vill slippa i framtiden. Foto: Jerry Prütz
  • Nils Hillerbrand är oroad över läget i Skäggetorp. Foto: Niklas Pettersson

Utveckla och värna Skäggetorp

I förra veckan och som en direkt reaktion på oroligheterna i Skäggetorp så bjöd Miljöpartiet i Linköping in till en träff i Allaktivitetshuset för att visa på hur de vill utveckla och trygga bostadsområdet.

Nils Hillerbrand, gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Linköping, har länge haft Skäggetorp i blickpunkten och oroas av bråken och kriminaliteten i området.

– Vi i Miljöpartiet har länge haft Skäggetorp i tankarna och presenterade redan för något år sedan hur man skulle kunna återöppna Glyttingebadet igen. Vi behöver långsiktiga och varaktiga lösningar för området. Det behöver byggas bostäder och då har jag särskilt kommunens eget bostadsbolag Stångåstaden i åtanke.

Alliansen ointresserad

– Miljöpartiet har vid flera tillfällen under de senaste åren framfört förslag och synpunkter i syfte att lyfta stadsdelen och råda bort på den sociala utsattheten Redan i oktober 2011 föreslog vi att bomässan LinköpingsBo2017 skulle förläggas till Skäggetorp, i syfte att på allvar ta sig an utmaningen att modernisera stadsdelen och skapa långsiktiga förutsättningar för en god stadsdelsutveckling. Vi har även skrivit flera motioner om Skäggetorp men de har Alliansen knappt brytt sig om, säger Nils Hillerbrand i upprörd ton. Nils Hillerbrand menar vidare att ungdomsupploppen i större svenska städer har grogrund i att ungdomar känt sig övergivna av samhället. För Miljöpartiet är problematiken inte bara en fråga om arbete, det är också en fråga om att känna delaktighet och inflytande i samhället.

Flera åtgärder

För att göra Skäggetorp bättre, tryggare och ett område att trivas i har Miljöpartiet flera olika punkter som man presterade på mötet i Allaktivitetshuset. Där man föreslår att man inrättar attraktiva spetsutbildningar på grundskolor i utsatta stadsdelar, att kommunen bygger ett utomhusbad, gärna nära nuvarande Glyttingebadet, att man bygger ett nytt utomhusbad mellan Ryd och Skäggetorp och med en pendeltågsstation i Glyttingeområdet mellan Ryd och Skäggetorp.

Sociala hänsyn

Man vill också att kommunen och Arbetsförmedlingen tillsammans ska upprätta en så kallas startcentral i Skäggetorp, för att bättre möta behoven hos de arbetssökande och företagare. Miljöpartiet vill också att kommunen ska införa krav på sociala hänsyn som huvudprincip vid upphandlingar av varor och tjänster, i syfte att minska arbetslösheten bland ungdomar och långtidsarbetslösa i våra utsatta stadsdelar typ Skäggetorp.