• Emil Broberg är oroad för patientsäkerheten. Foto: Tommy Pettersson

V tveksamma till neddragningar i sjukvården

I veckan som gick presterade de styrande partierna i regionen sin budget. En budget som innebär nedskärningar på 325 miljoner och som i hög grad kommer att drabba länets sjukvård. Vänsterpartiets Emil Broberg är högst oroad.

Emil Broberg är gruppledare för Vänsterpartiet i regionen. Han är djup oroad över den budget som majoritetspartierna nu lagt och ser en framtid då patientens säkerhet kan vara hotad.

– Slår man ihop samtliga neddragningar som majoriteten gjort de senaste åren så är vi uppe i en halv miljard. Att då inte tro att det skulle drabba de som behöver vård är hart när omöjligt. Så stora besparingar är helt klart mycket kännbara, dundrar Emil Broberg och fortsätter:

Ansträngt läge

– Region Östergötland har ett ansträngt ekonomiskt läge. Vi kan tydligt se att det finns stora behov samtidigt som de styrande partierna inte klarar av att hantera den sjukvårdande verksamheten som förra året gick med mer än 275 miljoner i underskott, säger Emil Broberg gruppledare för Vänsterpartiet i regionen. De styrande partierna säger att de vill att detta underskott ska vara borta under mandatperioden och lösningar som de presenterar är i huvudsak ekonomiska besparingar. Utöver besparingarna i den sjukvårdande verksamheten ska de spara ytterligare 325 miljoner kronor till 2019.

Mycket pengar

– 325 miljoner kr är mycket pengar i regionen. De styrande partierna anger inte på något sätt hur eller var pengarna ska sparas in. Dock är det sjukvården som står för de stora kostnaderna i regionen och det är sannolikt där man gör besparingarna. Det är mycket problematiskt, fortsätter Emil. Under den kommande veckan lägger Vänsterpartiet fram sin budget.