• In med vindkraft även om den inte produceras i Östergötland. Foto: Tommy Pettersson

Va ska in - Sol och vind

Nu ska Kommunen ska ta fram en klimatanpassningsplan för att identifiera klimatrelaterade risker. Det beslutade kommunstyrelsen om i tisdags. Dessutom tog även beslut om en strategi för solkraft på inrådan av Vänsterpartiet.
Förslaget om en plan för klimatanpassning kom från en motion från Vänsterpartiet men det hindrar inte koalitionen att välkomna initiativet.

Kartlägga risker

Klimatpanen kommer att utgöra ett komplement till övriga planer och program som behandlar klimatanpassningsfrågor och ett första steg i planen är att kartlägga de risker som ett förändrat klimat innebär för Linköpings del.

Planen ska identifiera klimatrelaterade risker för kommunen och föreslå åtgärder för att minimera kostnaderna för dessa.

– Klimatförändringarna kommer att ställa krav på beredskap för många olika samhällsfunktioner. Det handlar om allt ifrån vår fysiska planering med beredskap för översvämningar till att vårdboenden står rustade för att hantera värmeböljor, säger miljökommunalrådet Nils Hillerbrand.

Strategi för solkraft

Som om inte det räckte med klimatfrågor på kommunstyrelsens bord kom frågan om en strategi för hur solenergi kan användas för elproduktion och uppvärmning upp på sammanträdet. Även här är det Vänsterpartiet som i en motion har föreslagit att kommunen ska ta fram en strategi för solenergi.

Det finns behov av en strategi för hur solenergi kan bli ett värdefullt tillskott för att Linköping ska vara en koldioxidneutral kommun 2025. En strategi för både solel och solvärme ska tas fram och arbetet ska ske i samverkan med de kommunala bostadsbolagen och med Tekniska Verken.