Vad tycker du om Åtvidaberg?

En medborgarundersökning kommer att äga rum under september och oktober. 600 slumpvist utvalda Åtvidabergare kommer att få ett kuvert med frågor att besvara.

Under september och oktober månad kommer ett slumpvist urval på 600 invånare i Åtvidabergs kommun att få ett frågeformulär från Statistiska Centralbyrå hem i brevlådan. Syftet är att få reda på vad man tycker om Åtvidabergs kommun. Undersökningen består av olika delar. En del handlar om vad man tycker om kommunen som en plats att bo och leva i. Den andra om kommunens verksamhet och den tredje om medborgarnas inflytande i kommunen.Duensom får enkäten kan välja att besvara den antingen via pappersformuläret eller via webben, där den även kommer att finnas på andra språk. Vi hoppas att du vill ta dig tid att svara så att vi på så sätt kan få reda på vad som är bra, mindre bra och vad som kan förbättras. Resultatet av medborgarundersökningen beräknas vara klar i början av 2015 och kommer då presenteras på kommunens hemsida.