•  Fanny Miles
  • Som samhällsvägledare agerar George som en länk mellan individ och myndighet. Främst handlar ärenden om kontakt med migrationsverket och den sociala förvaltningen. Foto: Fanny Miles
  • George kom till Sverige från Syrien för 23 år sedan. ”Politikerna i Syrien måste närma sig folket för att uippnå demokrati”, säger han. Foto: Fanny Miles
  • I sitt arbete möter George människor både personligen och över telefonen. Mellan 30-50 ärende per dag hanterar han. Foto: Fanny Miles

Vägledning in i samhället

Som samhällsvägledare på medborgarkontoret i Skäggetorp får George Shlimon utlopp för sin driftighet och vilja att hjälpa människor. Här finns plats för engagemang och lyhördhet.Sedan 2007 har han fungerat som en länk mellan medborgarna och myndigheter för att bistå med kunskap om hur den svenska byråkratin fungerar.

George lämnade Syrien för Sverige för 23 år sedan. Problematiken i landet var påtaglig och George dåvarande arbete som civilingenjör tvingade in honom i en värld av korruption som han inte ville vara en del av.

– Jag var ansvarig över att bygga nya vårdcentraler i regionen. Allt som hade med bygget att göra var korrupt och jag hade inget intresse att vara delaktig i det. Till slut blev jag mer eller mindre tvungen att lämna landet på grund av mina politiska åsikter. När man flyr Syrien så flyr man döden, berättar han.

Studier i Linköping

George flydde till Dalsland och flyttade senare till Karlstad. Tre bröder och en syster hade bott i Sverige sedan 1970-talet så George hade redan hört talas om landet i norr en del.

– Bland det första jag lade märke till när jag kom hit var den otroligt vackra naturen som finns samt att människor i Sverige lever väldigt nära naturen. Det märks att den har ett värde här och att människor månar om den, säger han. Med en civilingenjörsexamen i ryggsäcken och en dröm om att leva i ett demokratiskt samhälle stod han på främmande mark redo att ta sig an samhället. – Till en början ville jag fortsätta inom det yrke jag kände till men insåg samtidigt att om jag ville fortsätta att verka i Sverige så måste jag först och främst lära mig språket. Jag lämnade Karlstad för Linköping och studierna. Det blev en del kompletteringskurser så att min civilingenjörsutbildning skulle vara giltig men så måste man förstå att det här var under 90-tals krisen då arbetslösheten var mycket hög. Mina språkkunskaper inom svenska, arabiska, syriska, engelska och ryska var dock eftertraktade så jag arbetade som tolk under en period, berättar George.

Samhällsengagemang

Arbetet som tolk väckte George intresse för samhällsinformation och utifrån det arbetade han vidare.

– Jag jobbade med advokater, poliser, sociala förvaltningen och andra myndigheter. Det gjorde att jag dagligen mötte den vardagsproblematik som medborgaren stöter på och utifrån det började jag förstå samhället, berättar han. George talar med ödmjukhet i rösten. Han är lugn och anspråkslös i sitt kroppsspråk där han sitter och berättar sin historia på sin nuvarande arbetsplats på medborgarkontoret i Skäggetorp.

– När jag började som samhällsvägledare var det lätt att bli frustrerad på byråkratin men idag förstår jag att jag måste skilja på sak och person. Jag ska förmedla vad lagen säger och på så sätt vägleda främst nyanlända som kommer till Sverige, säger George.

Viktig plats i kommunen

Medborgarkontoret hette tidigare demokratikontoret och George har funnits med sedan starten.

– Skäggetorp består av hyreslägenheter och en del bostadsrätter. Det finns ingen större mix på bostäder. Området har hög arbetslöshet och många i området har svårt med det svenska språket. Det är inte så konstigt att nyanlända gärna bosätter sig i Skäggetorp då man som ny i ett främmande land gärna söker sig till sina landsmän för att känna tillhörighet. Då är det viktigt att vi finns här som en hjälp på vägen för att bekanta sig med det svenska samhället, säger George.

Det är en genuin man som har sin arbetsplats i det stora kontorskomplex som utmärker Skäggetorp centrum. Han trivs på arbetet, det märks.

– Det är fantastiskt och oerhört glädjande att få hjälpa människor. Att få möta en ivrig men vilsen person som man kan guida, det ger mig kraft att fortsätta, säger han med ett varmt leende.

Fanny Miles

fanny.miles@linkopingsposten.se

Faktaruta: George Shlimon

Ålder: 54

Familj: Fru och tre barn. Två söner och en dotter

Uppvuxen: Syrien

Bor: Linköping

Sysselsättning: Samhällsvägledare på medborgarkontoret i Skäggetorp

Fritid: Tränar mycket men annars går fritiden åt till mina tre tonåringar

Bästa bok: One hundred years of solitude av Gabriel Garcia Marquez

Talang: Är en hejare på att spela schack samt talar fem språk flytande