• Inför sommarsäsongen kommer Tekniska Verken att anlägag fjärrvärme så att bassängerna kan hålal en konstant temperatur på 23 grader. Foto: Fanny Miles

Valkebobadet rustar upp

I Vikingstad finns det föreningsägda badet Valkebobadet. Det byggdes 1969 och drevs under sina första 20 år av kommunen. Driftskostnaden för badet var hög men istället för att stänga badet lämnade kommunen 1992, över ansvaret till den nybildade föreningen Valkebobadet och det blev istället föreningsägt.

Missa inte att läsa bilagan till veckans tidning under Tidningsarkiv. 

 Eftersom badet drivs av ideella krafter har det tyvärr inte funnits tillräckligt med medel för att genomföra den upprustning som anläggningen är i behov av. Föreningen har sedan våren 2011 fört en dialog med kommunen om vilka åtgärder som krävs för att badet ska kunna hålla öppet. I början av året beslutade kommunen att skjuta in tre miljoner kronor i bidrag för badets mest akuta behov.

– Vi stod inför det faktum att badet behövde rustas upp eller stänga igen, då vi som ideell förening inte har råd att stå för de kostnader som upprustningsarbetet medför. Det är såklart jättekul att kommunen beviljade anslaget och nu är arbetet i full gång för att hinna med vissa åtgärder innan vi öppnar inför sommarsäsongen, säger Fredrik Engvall, ordförande i Valkebobadets förening.
Fjärrvärme dras in
Främst handlar det om att dra in en fjärrvärmeledning så att bassängerna kan hålla en konstant temperatur på 23 grader.
– När föreningen tog över Valkebo så installerades en solvärmeanläggning. Det var 1992 och den anläggningen har inte, under mulna dagar och tidigt respektive sent på säsongen, orkat värma bassängerna tillräckligt. Med en ny anläggning kan vi garantera att bassängerna håller 23 grader oavsett temperatur i luften. Det innebär ju bland annat att skolorna kan nyttja bassängerna innan sommarlovet, för simträning och liknande. Det är verkligen positivt så de slipper åka in till simhallen när det ändå finns ett bad så nära till hands, menar Fredrik Engvall.
Femårigt stöd
Valkebo har en plaskdamm, en mellanbassäng och en 50-meters bassäng. Väldigt lite har gjorts sedan anläggningen byggdes 1969.
– De tre miljonerna som vi nu får av kommunen är en uppskattad summa som ska täcka de kommande fem årens mest akuta behov, säger Fredrik Engvall. I över 40-års tid har Vikingstadborna svalkat sig under sommarens varma dagar. Att badet nu får ekonomiskt stöd och fortsatt förtroende från Linköpings kommun är onekligen glädjande för både föreningen och alla de badsugna gäster som ivrigt väntar på sommaren. ?