• Cecilia Gyllenberg Bergfasth värnar om den offentliga konsten. Foto: Tommy Pettersson

Vallastaden får en Konstnärlig gestaltning

Vallastaden kommer att bli ett riktigt "skrytprojekt" för Linköpings kommun när Bo- och samhällsexpot genomför i september nästa år.

 Den konstnärliga gestaltningen av nya stadsdelen Vallastaden är ett stort projekt och därför anlitar kommunen en konstprojektledare, Åsa-Viktoria Wihlborg från ArtPlatform. Åsa har stor erfarenhet av att arbeta med offentliga gestaltningsuppdrag.

Drygt fyra

Enligt den vedertagna arbetsprocessen är det miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som står för finansieringen på sammanlagt 3,8 miljoner varav två miljoner av dessa kommer från Carlstedska stiftelsen. Den konstnärliga gestaltningen av Vallastaden beräknas vara färdig i september 2017.

När den nya stadsdelen Vallastaden ska gestaltas konstnärligt, sker det i ett nära samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för den konstnärliga dimensionen och ska bland annat att förmedla projektledare och konstnärer. Samtliga skissförslag som kommer in ska läggas fram för beslut i kultur- och fritidsnämnden.

– Den offentliga konsten är viktig för att områdets karaktär och för att skapa en känsla av att komma hem, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden och fortsätter.

– När en ny stadsdel växer fram spelar den offentliga konsten en framträdande roll. Den stärker områdets identitet och attraktionskraft. Konst har goda förutsättningar att fungera som identitetsgivare och samtalspartner för dem som bor eller arbetar i en byggnad, ett kvarter eller stadsdel. Det är viktigt att konsten passar för platsen, men det är lika viktigt att den tilltalar människorna som möter den. Det är inte detsamma som att den ska vara utslätat harmlös och intetsägande för att passa så många som möjligt. Däremot att konstnärerna som kommer att skapa verk för Vallastaden, måste förhålla sig till och acceptera en skiftande förmåga att ta del av konst.