• Birgitta Ståhl Öckinger och  Simon Helmér kunde stolta och glada presentera hur långt man kommit med Vallastaden och expot. Foto: Tommy Pettersson
  • Muharrem Demirok, vice ordförande Linköpingsexpo var med och kollade så att allting blev ungefär som man tänkt. Foto: Tommy Pettersson
  • Lars Hagman vd på Akademiska hus var med och startade projektet 2012. Foto: Tommy Pettersson

Vallastaden och Boexpo 2017 växer fram

Nu växer stadsdelen Vallastaden fram med en imponerande bredd på upplåtelseformer, färger och spännande arkitektur. Det är knappt så att man tror att detta är bostadsbyggande i vårt reglerade Sverige. I Vallastaden kommer det också att arrangeras en nationell bo- och samhällsexpo i september nästa år. Mässan har redan rönt et stort intresse landet runt och när det är färdigbyggt kommer det säkert att peka ut fällriktning för många andra kommuner.

Bo- och samhällsexpot inleddes lite skakigt och en del frågetecken kring ekonomi och brist på deltagande från lokala byggherrar tornade upp sig som mörka moln kring Vallastaden. Men idag går allting som på räls och den 2–24 september 2017 genomförs Vallastaden 2017, ett bo- och samhällsexpo med utrymme. Under tre veckor arrangeras utställningar och guidade turer genom kvarter och parker, branschdagar blandas med inspirationsföreläsningar. Då blir det också möjligt att besöka 40 olika hemutställningar i en ny och variationsrik stadsdel intill Linköpings universitet.

Brett upplagd Pk

Vid en pressträff utgjorde Birgitta Ståhl Öckinger, styrelseordförande Linköpingsexpo, Simon Helmér, vd Linköpingsexpo Rickard Stark, Okidoki Arkitekter, områdes- och expoarkitekt för Vallastaden 2017 en del av alla aktörer som var samlade.

Linköpings kommun är initiativtagare till bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017 och projektet startade 2012 tillsammans med två samarbetspartners, Linköpings universitet och Akademiska hus. Linköpingsexpo heter det kommunägda bolag som har till uppdrag att planera och genomföra bo- och samhällsexpot.

– Sverige behöver ett bo- och samhällsexpo som lyfter hur vi bygger och för vem. Vår ambition är att låta den klassiska bomässan möta Almedalen. Intresset är stort för hur vi lyckats gå från idé till inflyttning inom fem år. Där en del av framgången tillskrivs Vallastadsmodellen som bygger på tre principer. Planera först, tilldela marken sen och då med mindre byggrätter så att fler kan vara med. Den tredje principen är att tilldela marken på kvalitet, istället för på högsta pris, säger Simon Helmér och får assistans från sin ordförande i bolaget.

– I Vallastaden har vi genom att tänka nytt och småskaligt gett förutsättningar för en varierad och tät stadsmiljö med en mångfald av bostäder och uttryck. Svensk samhällsbyggnad behöver nya modeller och metoder och Vallastadsmodellen är en. Vi välkomnar därför fler städer att engagera sig i den plattform för diskussion och debatt som expot kommer att vara. Det är vår förhoppning att någon stad tar stafettpinnen efter oss och fortsätter debatten om hur vi ska lösa bostadsbristen i Sverige, säger Birgitta Ståhl Öckinger

Tusen bostäder

I utställningsområdet med tusen bostäder finns över 40 olika projekt som lika många arkitektkontor har varit med och ritat. I området testas ägarlägenheter och byggemenskaper, det byggs hyresrätter, bostadsrätter och radhus, och var femte bostad är en studentlägenhet. Bland projekten finns fem passivhus, två plusenergihus och gemensamma felleshus i alla kvarter.

– Människor är olika och har olika uppfattning om vad som är snyggt och fult i allt från kläder till husfasader. För att ge möjlighet till olika uttryck har gestaltningen i princip släppts fri. Stadskvaliteterna Linköpings kommun önskat har reglerats i ett kvalitetsprogram. Vi utmanar bland annat genom att inte styra med ett gestaltningsprogram för material, färger eller takvinklar vilket varit trend inom svensk stadsbyggnad de senaste decennierna, säger Rickard Stark, Okidoki Arkitekter och områdesarkitekt för Vallastaden.

Vad händer den 24 e september?

Ett 40-tal hemutställningar med en blandning av lägenheter, radhus och villor visas upp av byggherrar och boende.

Guidade turer genom bostadskvarter, torg och parker.

Konferens- och branschdagar med seminarier, diskussioner och nätverkande.