• Det var ett 40-tal utsällare på plats. Foto: Patrik Ekström
  • Traktorer fanns det gott om på Vall - Mark. Foto: Patrik Ekström
  • Henrik Hermansson, bonde och säljare av stora lastmaskiner. Foto: Patrik Ekström
  • Mattias Ganbrandt finns på Länsförsökringar. Foto: Patrik Ekström

Vallen viktig för jordbruket

För sjätte året går mässan Vall-Mark av stapeln och detta ute vid Järngården vid Lantbruksgymnasiet. Vallen är en mycket viktig gröda som behandlas styvmoderligt menar vissa.

– Vall är en viktig gröda för det svenska jordbruket. Den kan till och med vara den allra viktigaste, menar Peter Borring, regionordförande för Lantbrukarnas riksförbund.

– Kort sagt kan man uttrycka det så att vall är det som sedan blir kon, hästens och fårens mat. Mycket av den åkermark som finns i länet men även i Sverige lämpar sig inte för spannmål utan där får man odla vall istället. Med denna mässa vill vi ändra på den styvmoderliga behandlingen.

Henrik Hermansson säljer Hüllerts olika lastmaskiner.

– Vi har en del olika lastmaskiner som är lämpliga men även framtagna särskilt för just hantering av vall, säger han.

Henrik visar ett flertal maskiner som han har i sitt lager hemma på gården i Öjebro utanför Mantorp.

– Själv har jag varken vall eller djur hemma på gården då min mark lämpar sig bättre för spannmålsodling. I ett av de tält som fanns uppställt på den åker som tjänstgjorde som mässområde fanns det flera aktörer kopplade till jordbruket. Bland annat var Länsförsäkringar på plats för att möta både gamla och nya kunder.

Viktig mötesplats

– Vi har drygt 90 procent av lantbruken försäkrade hos oss, berättar Mattias Ganbrandt som är säljare för lantbruk hos Länsförsäkringar. Han berättar vidare att försäkra ett lantbruk har mer att göra med hur man hanterar ett företag än en privatbostad.

Under dagen visades det upp hur de olika maskinerna arbetade praktiskt. Det var demokörningar kring grässkörd, vallbrott och gödselspridning. Dagen inleddes dock med uppvisning av slåtter, strängläggning, hackning och balning med olika maskiner.

– Vall 2014 är en viktig mötesplats för grovfoderproducenter, säger projektledare Dennis Wiström. Det är viktigt med en effektiv och kostnadsbesparande teknik och vallevenemanget ger besökaren möjlighet att ta del av ny teknik och möta experter inom området. I samband med demonstrationerna finns ett 40-tal utställare med koppling till lantbruk. Nytt för i år är ett antal seminarium kring förnybar energi.