• Kristina Edlund anser att Linköping är regionens pendlingsnav. Foto: Tommy Pettersson

Var ligger rikets pendlingsnav?

Linköping och Norrköping tävlar

För andra året kartlägger Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är och Rapporten visar att Stockholm är Sveriges mest pendlingsbara stad, följt av Linköping och Uppsala. Norrköping placerar sig på plats sju.
Totalt kan man pendla med kollektivtrafiken från 39 020 kvadratkilometer in till de här 31 städerna med maximalt en timmes resväg, en yta som motsvarar nästan hela Danmark. I genomsnitt finns det 757 hållplatser runt varje ort där man kan ta kollektivtrafiken till stan på max en timme.

Ta bussen istället

Rapporten rankar städernas pendlingsbarhet efter tre olika variabler; hur lång är den längsta sträckan man kan resa kollektivt på en timme in till stan i morgonrusningen, hur stort är området runt staden man kan bo på och ha en timme in till stadskärnan och hur många hållplatser man kan man resa ifrån.

Linköping kommer på andra plats bland de städer i Sverige det är lättast att pendla till med kollektivtrafik.

De många anslutningarna och sträckan man kan resa gör Linköping till regionens pendlingsnav vilket av en del andra inom branschen opponerar sig emot och kallar Norrköping för pendlingsnav istället. Men i den aktuella kartläggningen hamnar dock Linköping före Norrköping.

– Till 11 av de 31 kommunerna kan man pendla som längst över 10 mil på en timme. 

Vår granskning visar att vi har mycket kollektivtrafik i Sverige för den som vill lämna bilen hemma och ta tåget eller bussen istället, säger Gerhard Wennerström, säger Gerhard Wennerström, VD på Samtrafiken. Stockholm har flest hållplatser inom en timmes pendlingsavstånd, medan Uppsala har den största pendlingsbara ytan runt staden. 

Pendla från och till

Längst sträcka man kan pendla på under en timme är 12,6 mil från Nässjö till Linköping respektive från Norrköping till Södertälje. Pendlingen till och från Linköping har ökat under många år och kommunstyrelsens Stina Edlund, socialdemokrat, kommenterar detta.

– Det här visar att Linköping är regionens pendlingsnav och att Linköping har stor betydelse för regionens arbetsmarknad. Vi behöver hela tiden utveckla kollektivtrafiken. Det visar även att vi verkligen behöver de nya spår Ostlänken ger och en centralstation för framtidens resenärer, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund.