• I Malfors blir det stopp för fisken igen. Foto: Tommy Pettersson
  • Åke Wester visar var häverten ska ligga vid Ljungsjön. Foto: Tommy Pettersson
  • Claes Wadsten är en av ”Ingenjörerna” bakom förslagen om nya vattenvägar. Foto: Tommy Pettersson

Var tog alla beslut vägen?

I början på september 2013 togs ett viktigt beslut vid Tekniska verkens styrelsemöte som sedan följdes upp med verkställighetsbeslut under våren 2014.Centerpartiet och Alliansen hade desssförinnan flaggat för att det skulle vara okej att släppa på vatten i den gamla Strömfåran i Ljungsbro trots att energibolaget skulle förlora några ”kilowattimmar”.
Det var ett ställningstagande som ett flertal människor och  föreningar hade väntat länge på. Då sade man från bestämmande håll att någon gång under våren 2014 skulle vattnet forsa fritt i Strömfåran.
 Alla partier har varit positiva men det har funnits invändningar  kring säkerhetsfrågor och ett tapp i elproduktionen.

Fisketurism i området

Nu är vi mitt inne i juli och ingenting har hänt. En del diskussioner har förts hur man tekniskt ska kunna leda vattnet från Ljungsjön och in i den gamla fåran, men inget mer.
Visionen om en vattenled mellan Östersjön och  Vättern där fiskarna kan simma fritt och leka utan att malas sönder av vattenkraftsturbiner ligger till grund för diskussionerna. Eldsjälarna Åke Wester och Claes Wadsten har länge varit ambassadörer för vattenpåsläppet i Strömfåran i syfte att möjliggöra en biologisk mångfald och samtidigt skapa ett trevligt besöksmål för bland annat fiskande turister.
– Vi har fått ett par miljoner AV EU till en förstudie som ska presenteras i september och då hoppas vi att det tar fart igen så att vi kan få påsläpp redan i höst. Förstudien handlar om skapa fiskevägar förbi befinliga vattenkraftstationer i Svartån mellan Tranås och Roxen samt i Motala Ström, säger miljökämpen Åke Wester som tillsammans med Flugfiskeklubben, Vattenrådet och  ett flertal föreningar i Vreta Kloster kämpat i flera år för att Tekniska verken ska släppa på  cirka två kubikmeter vatten per sekund för en kostnad på drygt en miljon kronor vilket då skapar ett nytt besöksmål i Linköping. Frågan är nu. Var tog frågan vägen?