• Nuur Abdelmajed, Osman Sharif, Nasser Alawi och Linda Edenor leder förädrastödsprogrammet Älskade barn.

Våra älskade barn

Studiefrämjandet i Östergötland håller i föräldrastödsprogrammet Älskade barn där nyanlända föräldrar tillsammans med cirkelledare får föräldraskapsstöd och språkstöd.

Tillsammans med cirkelledaren får gruppen diskutera frågor som föräldraskap, värderingar, normer och samhällsstruktur.

En ny vardag

Som nyanländ till Sverige kan samhällsstrukturen tyckas förvirrande. Byråkrati, myndighetsbeslut, skolans betydelse och mer därtill. Att veta hur saker och ting fungerar innan man vet är minst sagt omöjligt. Ett föräldrastödsprogram har efterfrågats.

– Älskade barn startade i Stockholm efter att många nyanlända föräldrar tog kontakt med Studiefrämjandet och pratade om att de fann det svårt att vara förälder i Sverige. Till exempel är många osäkra på hur det svenska skolsystemet fungerar. Det är lätt att hamna utanför samhället då, säger Linda Edenor, verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet i Östergötland.

Kontakt med föräldrarna

Med sig har Linda ledarna Nuur Abdulmajed, Osman Sharif och Nasser Alawi som arbetar med att rekrytera föräldrarna till grupperna.

– Vi känner många av de nyanlända, vi bor i samma områden och de känner trygghet hos oss, säger Osman Sharif. Han berättar att skolsystemet i exempelvis Somalia är uppbyggt annorlunda från hur det ser ut i Sverige.

– Man är inte lika delaktig i barnens skola som förälder i Somalia. Vi pratar därför mycket om skolplikten och utvecklingssamtalens innebörd, berättar han.

Det är inte bara skolan det samtalas om. Många föräldrar får höra rykten om att socialen omhändertar ens barn.

– Många blir oroliga och förstår inte socialstyrelsens roll. Vi pratar mycket om det, att socialen finns som ett stöd, berättar Nuur Abdulmajed.

Om barn och tonåringar

Cirklarna är uppdelade i sex olika kategorier. Den första, om barns behov, är obligatorisk för alla som vill delta i Älskade barn. Där utöver kan föräldrarna själva välja vilka cirklar som passar för den egna situationen. Cirklarna tar upp ämnen om barn och tonåringar och de frågor som uppstår. Något som Nasser Alawi är bekant med.

– Jag deltog i cirklarna själv innan jag blev ledare. Det var ett sätt för mig att förbereda mig inför att min familj kommer, berättar han. Osman inflikar snabbt:

Hans familj har väntat i fem år på att komma och nu får de äntligen komma hit, säger han medan Nasser inte kan hålla leendet, det utpustade och ner med axlarna-leendet, borta.

Rollförskjutning

I ett nytt land är det mycket som ska förstås. Linda Edenor har sett att det för en familj kan leda till rollförvirring.

– Rollerna i en familj kan förändras när man kommer till ett nytt land. Barnen anpassar sig snabbare och lär sig språket snabbare och förstår samhället bättre. Många föräldrar kan känna av en rollförskjutning men vi är tydliga med att påpeka att föräldern fortfarande är den viktigaste personen för sina barn, säger hon.

Skratt och samtal

Informationen är en tjock lunta säkerligen för den oinsatte men gruppen som arbetar med Älskade barn tycks ha det under kontroll.

– Vi vill nå fram och visa på hur det här systemet fungerar. De flesta som har gått cirkeln ger positiva omdömen, säger Osman.

– Ja, vi skrattar mycket när vi ses, säger Linda Edenor.

– Vi brukar prata om synen man har på varandra. Exempelvis var det en grupp som menade att svenskar går och lägger sig klockan åtta varje kväll och äter sina middagar på restaurang. Men det är bra att skoja med varandra, säger hon och skrattar. För Osman är arbetet som cirkelledare en mission.

– Jag vill verkligen att föräldrarna som kommer ska lyckas med sin integrationsprocess.

Fakta Älskade barn

Älskade barn är ett föräldrastödsprogram riktat till nyanlända föräldrar. Programmet arrangeras av Studiefrämjandet. Deltagarna är välkomna till sex olika cirklar med inriktning mot barn och tonåringar. Frågor som föräldraskap, värderingar, normer, samhällstruktur och skolsystem diskuteras.