• Antalet anmälda brott har minskat i Linköping. Foto: Patrik Ekström

Vardagsbrotten minskar i Linköping

Vardagsbrotten minskar i Linköpings i stort och det sker allt färre brott i, bland annat, Ryd och Skäggetorp men överraskande många i Johannelund. Dock löser polisen allt färre av de anmälda mängdbrotten.

Totalt skedde det 5 157 vardags brott, det vill säga, cykelstölder, bostadsinbrott, misshandlar utomhus, klotter och annat som inte är grövre våldsbrott, mord och våldtäkter, under årets fem första månader. Det är 519 fler än samma tid 2015 då det alltså anmäldes 4 638 brott av samma typ. Polisen uppklarade procent av vardagsbrott, eller mängdbrott som det även kallas, är besvärade låg.

Besvärande låg procent

– Ja, de här brotten har en uppklaradeprocent på mellan 16 till 20 procent, vilket vi självklart absolut inte är nöjda med, säger Mattias Ydreborg, poliskommissarie vid Linköpingspolisen och fortsätter, och låter inte särskilt nöjd med vad han just sagt.

– Man ska dock ha klart för sig att här hamnar alla brott som anmäls och många gånger inte heller går att utreda. Som när man fått sin cykel stulen men minns bara att den stals "någon gång mellan maj och oktober". Det är ganska svårutrett brott. Dessutom måste man polisanmäla vissa brott för att kunna få ut på sin försäkring och det även om det inte finns någon misstänkt person.

Många cyklar stjäls

Man kan tydligt se att det fortfarande stjäls många cyklar i Linköping. Under årets fem första månader 2015 stals det 821 stycken men i år minskar de med 37 stycken vilket innebär att i år har det "bara" stulits 784 stycken.

– Jag vet inte när vi löste just en cykelstöld i Linköping. Det hänger självklart ihop med det jag sa tidigare om att just denna typ av stölder är svåra att lösa. Men visst händer det att vi tar en och annan cykeltjuv.

Tittar man närmare på narkotikabrotten, då handlar det om "ringa brott och för eget bruk". Där ser man en klar minskning från 510 narkotikabrott 2015 till 350 perioden januari till maj innevarande år. Däremot ökar klottret och inbrotten i stort. Man kan även se hur det står till med brottsligheten i de olika stadsdelarna. Flest brott anmäls i centrum, 1 431 medan det endast anmälts 4 brott i Sturefors. I oroliga stadsdelar som Ryd och Skäggtorp har brottligheten gått ner. I Skäggtorp har den nästan halverats till och med och gott från 601 anmälda brott till 360.

Halverat i Skäggetorp

– När det skrivs om brott i de här stadsdelarna handlar det ofta om spektakulära brott som bilbräder, skottlossning och kriminella nätverk och väldig sällan om just mäng och vardagsbrott men då är det extra skönt att kunna säga att brottsligheten faktiskt gått ner i dessa områden. Vi har ökat våra insatser i, främst, Ryd, och det ger självklart resultat, menar Mattias Ydreborg vidare. Stefan Klingstedt, utredningsledare vid Linköpingspolisen känner inte riktigt igen sig till en början men när vi benar upp vad det rör sig om håller han med om att det sker färre mängdbrott däremot har an en känsla av att det sker allt fler brott som kräver att man utfärdar kontaktförbud men just den typen av brottslighet är inte med i statistiken.

Lösa alla brott

– För polisen är det viktigt att lösa alla brott men kanske särskilt just vardagsbrott då det drabbar vanliga människor mitt i vardagen, avslutar Mattias Ydreborg vid Linköpingspolisen.