• Det finns många värdefulla företag i Linköping. Foto: Patrik Ekström

Värdefulla Linköpingsföretag

Enligt en ny undersökning så har värdet på Linköpings småföretag ökat och Linköping hamn nu på 177:e plats av landets 290 kommuner.

Undersökningen omfattar 1006 aktiebolag i Linköping med mellan 1 och 49 anställda som har kalenderår som bokslutsperiod. Per den sista december 2012 värderades aktiebolagen till sammanlagt 6,1 miljarder kronor. Ett år senare, den sista december 2013, var aktiebolagen värda 6,3 miljarder kronor, en ökning med 4,2 procent.

– Resultatet visar att småföretagen i Linköping mår bra. Ökningen av det samlade värdet under 2013 kan ses som ett mått på företagens långsiktiga lönsamhetsutveckling, säger ekonomie doktor Tomas Hjelström, expert på företagsvärdering och chefsanalytiker vid Valuation i ett pressmeddelande. Företagsvärderingar i Sverige AB, som har tagit fram den nya värdebarometern.

– Värdebarometern är en indikator på konjunkturen och ger viktig information om tillståndet för Sveriges småföretag, både på kommun – och riksnivå. Går de mindre företagen bra, går Sverige bra. Det är där de flesta nya jobb skapas, säger chefsanalytiker Tomas Hjelström avslutningsvis.